optagelse

Få styr på alt fra forberedelse til adgangskrav og priser, inden du tilmelder dig MPG.

Ansøg

Forberedelse

For at blive optaget på MPG skal du opfylde vores adgangskrav i forhold til uddannelsesniveau og ledelseserfaring. Det gælder både, hvis du søger om optagelse på MPG fleksibelt forløb, MPG holdforløb eller på et enkeltfag

Vælg forløb

Du skal først vælge, om du vil tage MPG som fleksibelt forløb, fast holdforløb eller tage enkeltfag. Læs mere om de forskellige muligheder under opbygning.

Pil til højre
Vælg fag

På MPG skal du selv, hvert halvår, vælge de fag du ønsker at følge det kommende semester.

På MPG holdforløb er grundfag og kernefag valgt i forvejen, men du skal selv vælge hvilke valgfag du ønsker at følge.

Pil til højre
Planlæg din fleksible master

Når du ansøger skal du udfylde nogle informationer om dig selv:

 • Ledelseserfaring i alt
 • Uddannelse
 • En motivation for hvorfor du søger uddannelsen
 • Hvilke ledelsesmæssige udfordringer du står overfor

Adgangskrav

 • Minimum 2 års erfaring med ledelsesmæssige opgaver
 • Uddannelse svarende til bachelor, professionsbachelor eller diplomuddannelse
Krav til uddannelsesniveau

Du skal have (mindst) én af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse.
 • En professionsbacheloruddannelse.
 • En diplomuddannelse i ledelse.

Du vil også kunne optages, hvis dine uddannelsesmæssige forudsætninger kan sidestilles med uddannelserne nævnt ovenfor. Det beror på en konkret vurdering. 

Krav om ledelseserfaring

Du skal ved studiestart have minimum 2 års erfaring med ledelsesopgaver og/eller ledelsesansvar fra nuværende eller tidligere stillinger.

I vurdering af ledelseserfaring lægges der vægt på at du:

 • Dagligt arbejder med egne ledelsesopgaver
 • Er placeret på et strategisk niveau i din organisation
 • Løser opgaver med politiske, strategiske, budget- eller personalemæssige udfordringer af et betydeligt omfang.

For at du får mest mulig udbytte af din uddannelse forventes det at du kan:

 • Bidrage med egne ledelseserfaringer i undervisningen
 • Arbejde med egne ledelsesproblematikker i eksamensopgaver
 • Indgå i ligeværdig sparring med andre MPG deltagere

Du kan søge om merit

Det er muligt at søge om merit for fag, der svarer til uddannelseselementer på MPG. Det skal være elementer på masterniveau. Inden du søger merit anbefaler vi altid at du tager kontakt til MPG-sekretariatet for vejledning.

Optagelse på MPG

Du kan løbende søge om optagelse på MPG. To gange om året åbner vi for tilmeldingerne til fag det kommende semester - 1. april og 1. oktober. Vi optager så længe der er pladser på de enkelte fag og helt frem til første undervisningsgang. På de fag, hvor der er flere ansøgere end pladser, tildeles pladserne efter ansøgningstidspunkt.

Priser

MPG samlet
206.000 kr.
Grundfag
Kernefag
Valgfag 3 ECTS
Valgfag 6 ECTS
Masterprojekt
      24.000 - 30.000 kr.
                         17.000 kr.
                       10.000 kr.
                       20.000 kr.
                       24.000 kr.

Se prisen på de enkelte fag på:

Fagoversigten

En hel Master of Public Governance koster kr. 206.000 i undervisningsafgifter. Derudover kommer udgifter til materialer.

På den fleksible MPG betales uddannelsesafgiften løbende hvert semester. Det betyder at du kun betaler for de fag du vælger at følge det kommende semester.

På MPG holdforløb betales uddannelsesafgiften i 5 rater:

1. semester kr. 50.000
2. semester kr. 50.000
3. semester kr. 40.000
4. semester kr. 40.000
5. semester kr. 26.000

Se mere om info til arbejdsgiver

Pil til højre

Ansøg

Du ansøger om optagelse på MPG ved at udfylde og indsende ansøgningsskemaet til os. Du finder ansøgningsskemaet her.

Du kan søge om optagelse og tilmelde dig til foråret 2023 fra d. 30. september.

Fleksibelt forløb

Første gang du søger om optagelse på MPG skal du bruge ansøgningsskemaet til nye studerende. Når du først er optaget skal du selv hvert halvår, ansøge om, hvilke fag du ønsker at følge det kommende semester.‍

Holdforløb

Hvis du ønsker at følge MPG holdforløb skal du bruge ansøgningsskemaet du finder herunder. Efter vi har modtaget din ansøgning vil du blive kaldt ind til en samtale, hvor vi laver en fælles forventningsafstemning.

Næste holdforløb starter i august 2023.

Enkeltfag

Er du endnu ikke sikker på om du vil tage den fulde MPG kan du starte med en enkelt fag, Du skal ansøge på samme måde som til fleksibelt forløb.

Kontakt os

Therese Stenbæk Strandsbjerg
MPG teamet
Har du spørgsmål til Therese er du velkommen til at kontakte Therese, på: