Opbygning

Design din master, så den passer til dig. Sammensæt dit eget fleksible forløb, vælg et fast holdforløb eller læs et enkelt fag.

Se alle fag

Fleksibelt forløb

2 - 6 år

Fast holdforløb

2 1/2 år

Enkeltfag

Uddannelsen

Din masteruddanelse består af 60 ECTS fordelt på en række obligatoriske og valgfrie fag. Du kan sammensætte en bred master eller fokusere din studieretning.

På MPG skal du have:
 • 2 grundfag fag (10 ECTS point)
 • 4 kernefag (20 ECTS point)
 • 3-6 valgfag (18 ECTS point)
 • 1 masterprojekt, som afslutter uddannelsen (12 ECTS point)
Pil til højre

Fleksibelt forløb 2-6 år

MPG fleksibelt forløb er for dig der ønsker fuld fleksiblititet i indhold og tid. Du vælger selv fag, rækkefølge og tempoet i din uddannelse - præcis som det passer dig.

En række af røde forkanter, der illustrerer at masteren kan have et fleksibelt forløb.
 • Tilpas din uddannelse ift. dine arbejdsopgaver og organisation
 • Vurder løbende for hvert semester, hvor meget tid du ønsker at bruge på din master
 • Sammensætte sin læring bredt eller specialiser dig dybt
Planlæg din fleksible master

Med værktøjet “Masterplanner” kan du få et overblik over, hvordan din fulde master kan se ud, i den form og det tempo du selv har lyst til.

Planlæg din fleksible master
Opbygning af det fleksible forløb

Den fulde MPG består af fire delelementer som du selv sammensætter. Der er ikke noget krav til i hvilken rækkefølge du tager fagene, udover at du første kan følge Ledelsesudviklingsforløbet efter du har gennemført MPG intro- og udviklingsforløb.

Grundfag - 10 ECTS
De to grundfag er en obligatorisk del af den fulde masteruddannelse. MPG intro- og udviklingsforløb (MUF) er det naturlige sted at begynde som ny studerende på MPG, da faget bl.a. introducerer til public governance.

Ledelsesudviklingsforløb (LUF) ligger i faglig forlængelse af MUF og har til formål at udvikle dit personlige lederskab i samspillet mellem egen person ('indersiden') og den organisatoriske opgave ('ydersiden') inden for den offentlige sektors institutionelle kontekst.

Kernefag - 20 ECTS
Kernefagene giver dig viden, færdigheder og kompetencer i forhold til centrale ledelsesopgaver. På MPG tilbyder vi otte forskellige kernefag à 5 ECTS, som du kan vælge imellem. Du skal i alt vælge fire ud af de otte fag, for at opnå de 20ECTS og de fire fag indgår som en obligatoriske del af uddannelsen.

Valgfag - 18 ECTS
Valgfagene giver dig mulighed for at specialisere dig og tilpasse uddannelsen til dit konkrete kompetencebehov. Valgfagene udbydes og udvikles løbende i takt med deltagernes og den offentlige sektors behov og afspejler aktuelle forskningsindsatser på MPG og CBS.

Masterprojektet - 12 ECTS
Masterprojektet afslutter den samlede uddannelse. I masterprocessen har du plads til at følge sine egne interesser, til at vælge et emne og fordybe dig i det — og gøre det med sparring fra mastervejlederen. Masterprojektet træner dine evner til at beskrive, analysere, bearbejde og afrapportere en eller flere komplekse problemstillinger på et højt fagligt niveau.

Læs mere om fleksibelt forløbLæs mindre om fleksibelt forløb
Når man til tider har en 60-65 timers arbejdsuge, er det vigtigt med en masteruddannelse, som giver den fornødne elasticitet. Så da der opstod en migrantkrise, behøvede jeg ikke samtidig at skulle tage tre fag på MPG. Jeg kunne skyde nogle fag lidt, og det har været vigtigt, også for at jeg kunne putte den fornødne energi i studiet.
Kim Kliver
Politiinspektør

Fast forløb 2 1/2 år

Holdforløbet er designet til dig, som ønsker et fast sammenhængende forløb på et fast hold af medstuderende.

 • Etableret fokus på gensidig faglig og social netværkssparring over 2 1/2 år
 • Fastlagt faglig progression mellem fag
 • Fast underviser-team

Næste holdforløb starter i august 2023. Ansøgningsfrist d. 1. juni.

Planlæg dit holdforløb
Holdforløbets struktur

Holdforløbet tilbyder dig en styret vej gennem et bredt udbud af fag på MPG og gør det nemt at få både fagligt og socialt flow i din master. Holdforløbet er samtidig et mødested, hvor du får mulighed for at knytte bånd over en sammenhængende og intensiv periode.

Undervisningen er tilrettelagt med fokus på sammenhæng mellem de enkelte fag, der tilsammen sikrer bredde i din uddannelse og understøtter en stærk ledelsesprofil.

Du skal forvente at bruge i gennemsnit 12 timer om ugen til forberedelse, undervisning og eksamen på MPG holdforløb.

Læs mere om fast forløbLæs mindre om fast forløb
Jeg valgte holdforløbet for at følge et tilrettelagt forløb og afslutte uddannelsen på to år. Undervejs oplevede jeg et fagligt fællesskab med de andre deltagere, som jeg kunne genbesøge fag efter fag. Vi lærte hinandens ledelsesmæssige problematikker at kende indgående og kunne spejle os i hinanden. Jeg havde brug for et trygt rum, og derfor er jeg meget glad for, at jeg valgte holdforløbet .
Christian Bach Birkshøj
Centerchef, Københavns Kommune

Enkeltfag

Tag ét eller flere fag og beslut senere om du vil gøre det til en del af en hel master. Enkeltfag er for dig der ønsker at få opdateret din faglighed eller finde ny inspiration til din ledelse.

 • Mulighed for at komme hurtigt i gang
 • Vælg det fag der lige nu og her giver dig solid viden og nye perspektiver
 • Beslut senere om du vil tage en fuld masteruddannelse
Se fag
Sådan kommer du i gang

Enkeltfag giver dig mulighed for at få efteruddannelse på master-niveau, men uden at du behøver at følge en hel uddannelse. Tager du enkeltfag, tæller de også, hvis du senere beslutter dig for, at du vil tage en hel master.

Når du tilmelder dig MPG enkeltfag kan du frit vælge blandt fag på MPG
.

Læs mere om enkeltfagLæs mindre om enkeltfag
Det er en fordel, at ledere har mulighed for at vælg fag på MPG, som er aktuelle for lige netop de opgaver, den enkelte leder står med.
Lisbeth Jessen
Direktør, Danner

Det praktiske

Tid og sted for undervisningen

Undervisningen foregår på CBS og hvert fag forløber typisk over 4-5 undervisningsgange. Enkelte fag har indlagte internater som en del af undervisningen. Internaterne afholdes i udgangspunktet i Storkøbenhavn.

Undervisningen foregår i dagtimerne fra kl. 9-17. Alle datoer og tidspunkter for undervisningen finder du under hvert enkelt fag.

Du skal forvente at bruge tid på at forberede dig til undervisningen i form af tekster der skal læses og der kan være mindre opgaver, som skal afleveres.

Eksamen

Alle fag afsluttes med en eksamen, som på de fleste fag består af en skriftlig og en mundtlig del. Den skriftlige del er enten en synopsis på 3-5 sider eller en skriftlig opgave på 10-15 sider. Udover den skriftlige del består eksamen af et mundtligt forsvar.

Alle eksamener er individuelle. Dog har du mulighed for at skrive sammen med en medstuderende på dit masterprojekt.

Masterafhandlinger er på maksimalt 50 sider for individuelle besvarelser og maksimalt på 80 sider, hvis to personer skriver sammen.

Kontakt os

Nanna Grubbe
MPG teamet
Har du spørgsmål til Nanna er du velkommen til at kontakte Nanna, på: