Fleksibel efteruddannelse, der styrker din karriere. 

Vil du videre, længere og højere med dine ambitioner? Så er en HD-uddannelse fra CBS noget for dig. Uddannelsen læses samtidig med et fuldtidsarbejde, så du hele tiden veksler mellem teori og praksis. Du kan tage én HD 1. dels uddannelse og ni forskellige HD 2. dels uddannelser. Det giver dig en unik mulighed for at specialisere dig i netop dit fagområde.

3815 5702

Tilmeld dig uddannelsen

hdtildmelding@cbs.dk

KOM TIL ÅBENT HUS OM HD-UDDANNELSEN

Programmet for Åbent Hus

Ankomst, registrering og morgenmad

Hverdage kl. 9.00-12.00 & 12.30-14.30

Konferenceprogram

T

M

Du kan bl.a. møde:

09.00

Velkomst og åbningsinterview v. Studieleder Susanne Boch Waldorff, Journalist Jacob Rosenkrands og Rektor CBS Nicolai Malchow-Møller 

09.20

Perspektivering v. Professor Carsten Greve og Professor Jean Hartley  

10.00

Årets keynote speaker: Professor Jean Hartley

10.20

PAUSE

10.35

Mini master classes (runde 1): Deltag i en valgfri mini master class ved nogle af MPG’s dygtige forskere og undervisere og oplev et udsnit af uddannelsens faglige indhold. Læs mere her.

11.05

PAUSE

11.15

PAUSE

12.00

Paneldebat

Du kan bl.a. møde:

Jean Hartley

Professor, The Open University, UK 

Professor Jean Hartley fra Open Universiry, UK, er årets hovedtaler. Jean Hartley har gennem to årtier bidraget til forskningen inden for offentligt lederskab og har bl.a. været optaget af lederskab på tværs i den offentlige sektor. Jean Hartley interessere sig særligt for lederskab, innovation og organisationsforandringer i den offentlige sektor.

Tilmeld dig nu

1250 kr pr. deltager. 950 kr. for tidligere/nuværende masterstuderende på CBS

Vi gør opmærksom på, at der dagen igennem vil være filmfolk, fotografer og journalister til stede, som vil filme og tage billeder til brug i annoncering og markedsføring af MPG.

Jean Hartley 

Professor, The Open University, UK

Professor Jean Hartley fra Open Universiry, UK, er årets hovedtaler. Jean Hartley har gennem to årtier bidraget til forskningen inden for offentligt lederskab og har bl.a. været optaget af lederskab på tværs i den offentlige sektor. Jean Hartley interessere sig særligt for lederskab, innovation og organisationsforandringer i den offentlige sektor.

Jacob Rosenkrands er for tredje år i træk dagens ordstyrer. Jacob har en bred, journalistisk karriere og mere end 10 års erfaring med dagsordensættende og dybdeborende journalistik, og ikke mindst er han kendt som en dreven interviewer og analytiker, der formår at skære ind til kernen i enhver debat.

Nikolaj Malchow-Møller 

Rektor, Copenhagen Business School

Nikolaj Malchow-Møller tiltrådte 1. marts 2019 stillingen som ny rektor på CBS. Han er professor i nationaløkonomi, har været forskningschef for Centre for Economic and Business Research på CBS og kommer fra en stilling som dekan på det Samfundsvidenskabelige fakultet på Syddansk Universitet. Ifølge Nikolaj Malchow-Møller sker moderne ledelse i en omskiftelig verden, hvor den bedste løsning aldrig er konstant.

Jacob Rosenkrands 

Journalist og vært, DR2

13.00

Afrunding v. Jacob Rosenkrands


Herefter frokost, networking og fejring af 10-året for MPG 

CBS, Ovnhallen

Porcelænshaven 20

2000 Frederiksberg

Tilmeld dig nu

Årets konference om offentlig ledelse

Fik du ikke svar på dine spørgmål?  

Så er du velkommen til at kontakte os

Eller kig forbi Dalgas Have 15, kontor SV080/SV084

T

38153633

M

mpg@cbs.dk

Arbejder du med offentlig ledelse? Hold fingeren på pulsen her


Vi lever i et samfund, der er i konstant bevægelse. Vil du klædes på til at møde de krav, der er til offentlig ledelse i dag og i fremtiden? Så tag en Master of Public Governance og få styrket både din professionelle og personlige udvikling. 

MEET MPG er din mulighed for både at blive inspireret og klogere på, hvad der rører sig indenfor offentlig ledelse. Vi glæder os til at møde dig til et af vores arrangementer.

Fik du ikke svar på dine spørgmål?  

T

M

Eller kig forbi Dalgas Have 15 

Fik du ikke svar på alle dine spørgmål?  Så er du velkommen til at kontakte vores studievejledning

 Man., ons., fre. kl. 10-12

Så er du velkommen til at kontakte os

38153633mpg@cbs.dk

Det får du på konferencen:

Aktuel og brugbar viden, du kan tage med hjem til din organisation

Inspiration til øget og bedre lederskab på tværs i den offentlige sektor

Oplæg, paneldebat, workshops og mini master classes ved førende forskere og eksperter fra erhvervslivet, CBS, KU, RUC

Mulighed for at netværke og sparre med kompetente ledere fra hele den offentlige sektor

Lækker mad og drikke og hyggeligt samvær

Sammen med den nye rektor på CBS, Nikolaj Malchow-Møller, og i den gamle Ovnhals smukke omgivelser byder vi velkommen til dette års konference om offentlig ledelse.  

Jacob Rosenkrands, bl.a. kendt fra DR2 Deadline, er endnu en gang facilitator, når Master of Public Governance dette år sætter fokus på fællesoffentligt lederksab og det er os en stor fornøjelse at kunne præsentere professor Jean Hartley som dette års keynote.

Desuden kan du opleve mini master classes ved engagerede undervisere og forskere fra MPG samt en paneldebat med relevante og kompetente profiler fra erhvervslivet. Vi ser frem til en dag med spændende debatter om lederskab på tværs i den offentlige sektor med nogle af feltets skarpeste repræsentanter.

Tilmeld dig nu

1250 kr. pr. deltager. 950 kr. for tidligere/nuværende masterstuderende på CBS

Tilmeld dig nu

Konferenceprogram

08.30 

Velkomst og åbningsinterview v. Studieleder Susanne Boch Waldorff, Journalist Jacob Rosenkrands og Rektor CBS Nicolai Malchow-Møller


09.00

09.20

Årets keynote speaker: Professor Jean Hartley

1250 kr. pr. deltager. 950 kr. for tidligere/nuværende masterstuderende på CBS

Vi gør opmærksom på, at der dagen igennem vil være filmfolk, fotografer og journalister til stede, som vil filme og tage billeder til brug i annoncering og markedsføring af MPG.

Ankomst, registrering og morgenmad

10.00

Perspektivering v. Professor Carsten Greve og Professor Jean Hartley

10.20

PAUSE

10.35

Mini master classes (runde 1): Deltag i en valgfri mini master class ved nogle af MPG’s dygtige forskere og undervisere og oplev et udsnit af uddannelsens faglige indhold.  Læs mere her.

11.45

PAUSE

11.05

11.15

PAUSE

12.00

Paneldebat

Mini master classes (runde 2): Deltag i en valgfri mini master class ved nogle af MPG’s dygtige forskere og undervisere og oplev et udsnit af uddannelsens faglige indhold. Læs mere her.  

13.00

Afrunding v. Jacob Rosenkrands

Herefter frokost, networking og fejring af 10-året for MPG

Om årets tema

Pris

Uddannelsesafgiften afregnes modulvist hvert semester. Du kan tilmelde dig et modul ad gangen og kun betale for et modul ad gangen. Derudover kommer der udgifter til materialer.

Inspirationsmøder

MPG afholder inspirationsmøder fire gange årligt op til ansøgningsfristen.

Et internationalt perspektiv

På Master of Public Governance samarbejder vi med forskellige andre masteruddannelser og universiteter – både nationalt og internationalt. Det giver dig mulighed for at tage moduler i udlandet og møde andre masterstuderende.

Som udgangspunkt undervises der på dansk med anvendelse af relevante, engelske fagtermer og begreber. Dele af litteraturen er på engelsk, og det forventes at du har sproglige færdigheder i engelsk svarende til gymnasialt B-niveau.

Sprog

Du kan søge om optagelse to gange årligt på MPG: 1. maj for studiestart i august og 1. november for studiestart i januar,  men vi optager så længe der er pladser på vores moduler.

Du sammensætter selv din MPG af obligatoriske forløb, Obligatoriske ledelsesfaglige moduler, Valgfrie moduler og Mastermodulet.

Den fulde masteruddannelse består af enkelte moduler med sammenlagt 60 ECTS-point og kan gennemføres på 2-6 år.

Opbygning

Adgangskrav

Ansøgere til MPG skal enten have en bacheloruddannelse, professionsbachelor eller en diplomuddannelse.

Desuden er der krav om mindst to år relevant erhvervserfaring, herunder erfaring med ledelsesmæssige opgaver og ledelsesansvar fra nuværende eller tidligere stilling.

Ansøgningsfrist

Opbygning

Pris

HD 1. del
Pris pr. semester: 11.250 kr.
Pris for hele uddannelsen (4 semestre): 45.000 kr

HD 2. del
Pris pr. semester: 16.500 kr.
Pris for hele uddannelsen (4 semestre): 66.000 kr.

Priserne på enkeltfag spænder fra 4.000-16.500 kr. alt efter hvilke fag, du vælger.

HD 1. del er en erhvervsøkonomisk grunduddannelse, der teoretisk og metodisk danner grundlag for specialiseringen på HD 2. del.

HD 2. del er en specialistuddannelse, hvor du fordyber dig i et særligt fagområde. CBS udbyder ni forskellige HD 2.dels uddannelser.

Solidt erhvervsøkonomisk fundament

HD-uddannelsen giver dig et solidt erhvervsøkonomisk fundament at arbejde ud fra, så du bliver dygtigere til at træffe de rigtige beslutninger i din stilling.

Tilmeld dig Åbent hus nu

På HD-uddannelsen bruger du din virksomhed som case i undervisningen. På den måde sikrer vi, at uddannelsen hele tiden er relevant for dig, og de udfordringer, du møder i din virksomhed.

Praksisnær undervisning

Ansøgningsfrist og studiestart

Ansøgningsfristen til uddannelserne er 15. juni. Til enkeltfagene er der løbende tilmelding. 

Studiestart er i uge 35 eller 36.

Fleksible undervisningstider

Vi ved, at det er krævende for dig at tage en HD-uddannelse samtidig med et fuldtidsjob. Derfor har vi sørget for at lægge undervisningen på hverdagsaftener, i weekender og nogle linjer kan endda tages online

Adgangskrav til HD 1. del

En gymnasiel eksamen. Se specifikke adgangskrav her.

En gymnasiel eksamen. Se specifikke adgangskrav her.

Adgangskrav til HD 2. del

Offentlig ledelse går i retning af samarbejde på tværs af forvaltnings- og hierarkiske søljer. Integration, klimakrisen og sundhed er blot få ud af en lang række eksempler på udfordringer, som en enkelt sektor, forvaltning eller institution ikke kan løse alene. Men at få indsatser til at hænge sammen på tværs er komplekst! For hvordan sikres fælles målsætninger? Hvilken kasse betaler? Står lovgivningen på forskellige områder i vejen for et samarbejde på tværs af fagområder, forvaltninger og institutioner? Og hvordan nedbrydes faggrænser og silotænkning i praksis?

 
Fællesoffentlig ledelse er en tilgang til de fælles udfordringer i samfundet, hvor offentlige ledere aktivt bidrager med strategier og ressourcer for i fællesskab at skabe de nødvendige løsninger. Det handler om at kunne mobilisere en bred vifte af aktører, som ud over politikere, ledere og medarbejdere i den offentlige sektor også tæller civilsamfundet og private aktører.

 
Den ledelsesopgave er omdrejningspunktet, når Master of Public Governance inviterer til årets konference om offentlig ledelse. Konferencen bliver samtidig en markering af 10-året for uddannelsens oprettelse, der med sit fokus på ’governance’ understreger det relationelle og tværgående aspekt af ledelse i den offentlige sektor.

MPG afholder konference igen i september 2021.

Årets konference om offentlig ledelse

Tirsdag d. 25. september 2018 

kl. 9.00 - 13.00

Nationalmuseet

1250 kr. pr. deltager. 950 kr. for tidligere/nuværende masterstuderende på CBS

MPG afholder konference igen i september 2021.

Tirsdag d. 25. september 2018
 kl. 9.00 - 13.00

Nationalmuseet

Tilmeld dig nu

1250 kr. pr. deltager. 950 kr. for tidligere/nuværende masterstuderende på CBS

Kan strategisk ledelse skabe offentlig værdi? 

08.30

Mini master classes (runde 2): Deltag i en valgfri mini master class ved nogle af MPG’s dygtige forskere og undervisere og oplev et udsnit af uddannelsens faglige indhold. Læs mere her.

11.45

Photo courtesy of Martha Stewart

Photo courtesy of Martha Stewart

Tilmeld dig nu

1250 kr. pr. deltager. 950 kr. for tidligere/nuværende masterstuderende på CBS

Tilmeld dig nu

1250 kr. pr. deltager. 950 kr. for tidligere/nuværende masterstuderende på CBS

Sammen med den nye rektor på CBS, Nikolaj Malchow-Møller, og i den gamle Ovnhals smukke omgivelser byder vi velkommen til dette års konference om offentlig ledelse.  

Jacob Rosenkrands, bl.a. kendt fra DR2 Deadline, er endnu en gang facilitator, når Master of Public Governance dette år sætter fokus på fællesoffentligt lederksab og det er os en stor fornøjelse at kunne præsentere professor Jean Hartley som dette års keynote.

Desuden kan du opleve mini master classes ved engagerede undervisere og forskere fra MPG samt en paneldebat med relevante og kompetente profiler fra erhvervslivet. Vi ser frem til en dag med spændende debatter om lederskab på tværs i den offentlige sektor med nogle af feltets skarpeste repræsentanter.

Tilmeld dig nu

1250 kr. pr. deltager. 950 kr. for tidligere/nuværende masterstuderende på CBS

Offentlig ledelse går i retning af samarbejde på tværs af forvaltnings- og hierarkiske søljer. Integration, arbejdsløshed og sundhed er blot få ud af en lang række eksempler på udfordringer, som en enkelt sektor, forvaltning eller institution ikke kan løse alene. Men at få indsatser til at hænge sammen på tværs er komplekst! For hvordan sikres fælles målsætninger? Hvilken kasse betaler? Står lovgivningen på forskellige områder i vejen for et samarbejde på tværs af fagområder, forvaltninger og institutioner? Og hvordan nedbrydes faggrænser og silotænkning i praksis?

 
Fællesoffentlig ledelse er en tilgang til de fælles udfordringer i samfundet, hvor offentlige ledere aktivt bidrager med strategier og ressourcer for i fællesskab at skabe de nødvendige løsninger. Det handler om at kunne mobilisere en bred vifte af aktører, som ud over politikere, ledere og medarbejdere i den offentlige sektor også tæller civilsamfundet og private aktører.

 
Den ledelsesopgave er omdrejningspunktet, når Master of Public Governance inviterer til årets konference om offentlig ledelse. Konferencen bliver samtidig en markering af 10-året for uddannelsens oprettelse, der med sit fokus på ’governance’ understreger det relationelle og tværgående aspekt af ledelse i den offentlige sektor.