Spørgsmål og svar

I vores FAQ finder du svar på de oftest stillede spørgsmål om uddannelsen, optagelse, betaling og studiestart.

Om MPG

Hvad er en masteruddannelse?

En masteruddannelse er en efteruddannelse på kandidatniveau, som kan tages på deltid.
Masteruddannelser er målrettet voksne deltagere, som har en uddannelse på bachelorniveau og nogle efterfølgende års relevant erhvervserfaring.
En masteruddannelse er placeret over diplomuddannelser i den nationale kvalifikationsramme, da den ligger på et højere akademisk niveau.

Pil til højre
Hvad er MPG - Master of Public Governance?

MPG er en fleksibel masteruddannelse for offentlige ledere. Deltagerne på MPG-uddannelsen er erfarne ledere med minimum 2 års ledelseserfaring. Ledere fra hele den offentlige sektor mødes på MPG; der er derfor en bredt sammensat deltagergruppe fra både stat, regioner og kommuner, samt enkelte interesseorganisationer.
I undervisningen fokuseres der på ledelse i en offentlig kontekst - ledelsesteorier kobles med deltagernes ledelsespraksis, ledelsesudvikling faciliteres, og nye tendenser i offentlig ledelse udforskes.
Du kan læse mere om uddannelsens opbygning, de enkelte fag og undervisere på MPG her på hjemmesiden.

Pil til højre
Hvordan er MPG tilrettelagt?

MPG uddannelsen er tilrettelagt på forskellige måder:

  • Som et fleksibelt studieforløb, der kan strække sig helt op til 6 år, hvor du selv sammensætter din uddannelse efter dine ønsker til indhold og tidsforbrug per semester.
  • Som et fast holdforløb på 2 ½ år, hvor du følges med det samme hold gennem hele uddannelsen.
  • Det er også muligt at nøjes med at søge om optagelse på et enkeltfag.

Læs mere om opbygning

Pil til højre
Hvor mange ECTS-point er en hel MPG-uddannelse?

Den samlede masteruddannelse er på 60 ECTS point.
ECTS står for European Credit Transfer System, som er et fælles europæisk pointsystem. ECTS er en måleenhed, der udelukkende angiver arbejdsbyrden, ikke uddannelsesforløbets sværhedsgrad. Ét ECTS-point svarer til, at du skal regne med en arbejdsindsats på ca. 28 timer.

Pil til højre
Hvor meget tid, skal jeg bruge for at tage en MPG?

Du kan regne ud hvor meget tid du skal bruge på et enkelt fag ved at gange antallet af ECTS på modulet med 28, som er arbejdsbelastningen i timer per ECTS.
Her er et par eksempler:

  • MUF – MPG intro og udviklingsforløb på 4 ECTS: 4 x 28 = 112 timer (inkl. forberedelse, undervisning og eksamen)
  • Kernefag på 5 ECTS: 5 x 28 = 140 timer (inkl. forberedelse, undervisning og eksamen). På det faste 2 ½ årige holdforløb skal du regne med at bruge gennemsnitligt 12 timer om ugen på uddannelsen i løbet af hele din studietid (inkl. forberedelse, undervisning og eksamen.) Vær opmærksom på, at ECTS-point er en angivelse af de arbejdstimer, som det vurderes, at en gennemsnitsdeltager skal bruge for at gennemføre et givent fag. Det kan dog være, at du i starten af dit uddannelsesforløb måske skal bruge lidt mere tid, fordi du skal vænne dig til at studere igen. Når du så er kommet ind i rytmen, vil du måske bruge mindre tid.
Pil til højre
Hvilket fag skal jeg starte med?

Vi anbefaler, at du starter med grundfaget MUF – MPG intro- og udviklingsforløb, som er et godt introducerende fag at starte uddannelsesforløbet med.
Men da MPG er fleksibelt opbygget, er det muligt at starte med et andet fag, hvis du ønsker det.

Se fag

Pil til højre
Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår for det meste på CBS’ campus på Dalgas Have 15, 2000 Frederiksberg.
På grundfagene MUF og LUF er der desuden internater, som foregår på eksterne kursussteder på Sjælland.
MPG udbyder også nogle valgfag i samarbejde med udenlandske universiteter, der finder sted i Berlin og Edinburgh.

Pil til højre
I hvilket tidsrum foregår undervisningen?

Undervisningen finder generelt sted på hverdage i tidsrummel mellem kl. 9 – 17. Du kan se de planlagte datoer og undervisningstider for de enkelte fag (på det fleksible forløb) på fagsiderne.

Se fag

Pil til højre
Hvilket sprog foregår undervisningen på?

Undervisningen foregår på dansk.
Der er dog enkelte valgfag, der foregår på engelsk.

Pil til højre
Hvor mange studerende er der på et hold?

Der er maks. 30 studerende på hvert undervisningshold.

Pil til højre

Optagelse

Hvad er optagelseskravene?

For at blive optaget på uddannelsen skal du have:

  • Minimum 2 års ledelseserfaring.
  • Minimum en uddannelse på bachelorniveau.

Læs mere om optagelse

Pil til højre
Hvordan ansøger jeg om at blive optaget?

Du ansøger om optagelse på den fleksible MPG ved at udfylde ansøgningsskemaet for nye studerende.
Du ansøger om optagelse på det faste 2 ½ årige holdforløb ved at udfylde ansøgningsskemaet for MPG holdforløb.
Det udfyldte ansøgningsskema skal du sende til os som pdf på mail: mpg@cbs.dk

Se ansøgningsskemaer

Pil til højre
Hvornår får jeg svar om optagelse og plads på fag?

Svar om optagelse:
Du kan forvente svar om du kan optages på selve uddannelsen inden for et par uger efter modtagelse af din ansøgning.

Svar om plads på fag:
For studiestart i forårssemesteret, kan du forvente svar om hvilke fag, du er blevet optaget på ultimo november via besked i e-boks.
For studiestart i efterårssemesteret, kan du forvente svar om hvilke fag, du er blevet optaget på ultimo maj via besked i e-boks.

Pil til højre
Kan jeg søge om optagelse efter ansøgningsfristen?

Ja, vi optager så længe vi har ledige pladser.

Pil til højre
Kan jeg få dispensation fra adgangskravene?

Det er ikke muligt at få dispensation fra kravet om minimum to års ledelseserfaring.
Der kan i enkelte tilfælde dispenseres fra kravet om en uddannelse på bachelorniveau, hvis det ud fra en konkret vurdering skønnes, at ansøgeren har uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

Pil til højre
Kan jeg få merit for andre uddannelseselementer?

Du kan søge om merit for beståede uddannelseselementer fra andre masteruddannelser.
Ansøgning om meritoverførsel skal sendes til MPG studienævnet, på et særligt skema vedlagt nødvendig dokumentation. Kontakt MPG-sekretariatet for at rekvirere skema og ved behov for vejledning.

Kontakt

Pil til højre

Betaling

Hvad koster en hel MPG?

Den samlede pris for en hel MPG på 60 ECTS er 206.000- DKK*
Derudover kan der komme udgifter til 1-2 grundbøger per fag.
* Hvis du vælger at følge valgfrie moduler i udlandet, skal du være opmærksom på, at der tilkommer udgifter til transport og overnatning.

Se priser

Pil til højre
Hvad koster et enkelt fag?

Fagene på MPG koster mellem 10.000- og 30.000 kr.

Læs mere

Pil til højre
Hvilke økonomiske støttemuligheder findes der?

Den Statslige Kompetencefond
Hvis du er ansat i staten, kan du søge om støtte til kompetenceudvikling hos Statens Kompetencefond til at finansiere deltagerbetalingen på MPG. Din arbejdsplads skal medfinansiere den kompetenceudvikling, du søger om støtte til. Det kan fx være i form af betalt arbejdstid. Her kan du læse mere om Den Statslige Kompetencefond Bruttolønsordning
Med en bruttolønsordning betaler din arbejdsgiver deltagergebyret på MPG, som så bliver modsvaret af en nedgang i din bruttoløn (dvs. løn før skattetræk).
Du skal kontakte din lokale skattemyndighed for råd og vejledning omkring ordningen.
En aftale om bruttolønsordningen indgås direkte mellem dig og din arbejdsgiver, og skal godkendes af SKAT. Læs mere om bruttolønsordningen hos SKAT.

Pil til højre
Hvad dækker deltagergebyret?

Deltagergebyret dækker undervisning og forplejning i undervisningstiden.
Ved internater på MUF og LUF, dækker deltagergebyret også middag og overnatning på eksternt kursussted.

Pil til højre
Hvordan betaler jeg for mit studie?

Betaling foregår via selvbetjening gennem CBS’ betalingsportal Epayment
På portalen skal du logge ind med dine login-oplysninger, som du modtager i dit optagelsesbrev i e-boks. Herefter kan du videresende fakturaen til din arbejdsplads.
Der kan vælges mellem betaling med betalingskort, girokort eller E-faktura.

Pil til højre

Studiestart

Hvor finder jeg praktisk information om CBS og MPG?

På vores studenterintra my.cbs.dk kan du finde mange praktiske informationer i relation til dit studieforløb på CBS og MPG.
Det er også her, du finder genvejsmenuen til andre IT-systemer, du skal bruge i din studietid.
Du skal logge på med dine login-oplysninger, som du har modtaget via besked i e-boks.

Pil til højre
Hvor finder jeg undervisningsmateriale?

Undervisningsplaner og undervisningsmaterialer finder du senest 3 uger inden undervisningsstart på CBS’ læringsplatform Canvas.

Pil til højre
Hvor kan jeg læse studieordningen?

Studieordningen er en samling af regler for uddannelsen.

Pil til højre
Hvordan kan jeg få hjælp ift. IT-spørgsmål?

Du kan kontakte CBS’ IT-vejledere for at få hjælp til løsning af IT-spørgsmål.


E-mail:

help@student.cbs.dk


Tlf.:

3815 3575

Pil til højre
Hvordan kan jeg få vejledning ift. mit studieforløb?

Hvis du har behov for vejledning ift. dit studieforløb på MPG, er du altid velkommen til at kontakte MPG-sekretariatet på mail eller telefon, eller at aftale et personligt møde.

Kontakt

Pil til højre
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er blevet forhindret i at starte på et fag, jeg er blevet optaget på?

Hvis du er blevet forhindret i at starte på et fag, du er optaget på, skal du give os besked hurtigst muligt, så du ikke optager studiepladsen for en anden studerende på venteliste.
Hvis du giver os besked inden frameldingsfristen, som er angivet i dit optagelsesbrev, kan vi tilbagebetale din deltagerbetaling.

Pil til højre