Ledelse

Tillidsbaseret ledelse

Ledige pladser: 
0
Tilmeld

Formål

Vi sætter tillid i forhold til begreber som social kapital, relationel koordinering, det relationelle bureaukrati, magt og kontrol.

Dit udbytte
 • Lær hvordan tillid kan bidrage til at styrke dit personlige lederskab
 • Forstå hvordan det er nødvendigt at sammentænke tillid med magt og kontrol
 • Overblik over og indsigt i tillidsbaserede ledelsesredskaber
 • Indblik i forskellige tillidsdefinitioner og -paradigmer og deres praktiske relevans
 • Bedre forståelse for social kapital og relationel koordinering som redskaber
Ledige pladser: 
0
Type
Valgfag
Periode
Efterår 2022
Ugedage
Tors 9-17 eller 9-13
Datoer undervisning
27/10, 3/11, 17/11
Datoer eksamen
Aflevering d. 6. december. Mundtlig eksamen 19.-21. december
ECTS
3
Antal undervisningsdage
3
Pris
10.000 kr. + udgifter til materiale

Tillid spiller en helt afgørende rolle i moderne ledelse. Det gælder ikke mindst i den offentlige sektor, hvor tillidsdagsordenen har virket som en modvægt til regelstyring og den økonomiske styring, vi forbinder med New Public Management.

Blandt punkterne på tillidsdagsordenen har været afbureaukratisering, regelsanering og frisættelse af institutioner. I forhold til det personlige lederskab og leder-medarbejder-relationer drejer tillid sig om at styrke fagligheden og handledygtigheden hos selvledende medarbejdere.

På faget viser vi, hvordan tillid kan gøre en forskel både på et mere overordet styringsplan og i forhold til dine konkrete ledelsesmæssige udfordringer. Samtid får du mulighed for at diskutere dine egne erfaringer med tillid med de andre deltagere.

Temaer
 • Tillid, styring og ledelse i en moderne offentlig virkelighed
 • Tillidens betydning og muligheder i forhold til eget lederskab
 • Forholdet mellem tillid og magt
 • Relationel tillid som en integreret del af New Public Governance
 • Social kapital og relationel koordinering som tillidsbaserede redskaber
 • Tillid som grundlag for strategiudvikling og strategisk handling

Læringsform

Undervisningen omfatter forelæsninger, gæsteoplæg, caseøvelser, refleksioner og opgaver individuelt og i grupper, samt plenumdiskussioner. Litteraturen vil være udgangspunktet for det faglige indhold, men derudover vil der blive anvendt casemateriale fra underviserne såvel som fra din egen hverdag.

Eksamen

Skriftlig synopsis på 3-5 sider med disposition for dit eksamensemne. Mundtlig eksamen med underviser og intern censor (30 min. inkl. votering).

Relateret artikel
30
October
 
2020

Coronakrisen har vist, at det er muligt at lægge både produktion og arbejdsliv radikalt om. Men det kræver, at organisationer er gearet til omstilling.

Pil til højre

Undervisere på dette fag

Steen Vallentin

Lektor, Copenhagen Business School

Steen Vallentin er lektor ved 'Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation', CBS. På MPG er Steen fagkoordinator og underviser på faget 'Tillidsbasseret ledelse'.

Pil til højre

Christian Tangkjær

Ekstern lektor, Copenhagen Business School

Strategi-, organisations- og lederudvikling er nøgleordene i Christian Tangkjærs undervisning og forskning.

Læs mere

Relaterede fag

Pil til højre

Kontakt os

Ida Marie Klahn
Programme Manager
Har du spørgsmål om faget er du velkommen til at kontakte Johan på