Ledelse

MPG intro- og udviklingsforløb (MUF)

Ledige pladser: 
2
Tilmeld

Formål

MUF bidrager til udviklingen af dit personlige lederskab, ved at fokusere på relationen mellem ledelsen og konteksten for denne ledelse. Du bliver samtidig klædt på til resten af MPG uddannelsen.

Dit udbytte
 • Viden om, hvordan arbejdet med centrale ledelsesproblemer kan kvalificeres med teorier og refleksioner
 • Kendskab til aktuel litteratur om Public Governance
 • Forståelse for metode og analyse, og hvordan du bruger det på din uddannelse
 • Empirisk og begrebsforankret sensitivitet, der sætter dig i stand til at få øje på centrale problemer i din ledelseskontekst
 • Indsigt i hvordan du som leder agerer bedst i en dilemmafyldt organisatorisk kontekst

Ledige pladser: 
2
Type
Grundfag
Periode
Efterår 2022
Ugedage
Ons, tors
Datoer undervisning
12/10, 13/10, 26/10, 9/11
Datoer eksamen
Aflevering 30/11. Mundtlig 14/12, 15/12
ECTS
4
Antal undervisningsdage
4
Pris
24.000 kr. + udgifter til materialer
Undervisningsdatoer for MUF
 • Hold LA+LB: d. 15/8-16/8 (internat med overnatning), d. 29/8 (på CBS), 5/9 (på CBS).
 • Hold LC: d. 12/10-13/10 (internat med overnatning), d. 26/10 (på CBS), 9/11 (på CBS).
  Hold LC eksamen: aflevering 30/11, mundtlig 14/12, 15/12.
Tidspunkter for undervisningen
 • 1. og 2. undervisningsgang: 1. dag kl. 09.00-16.00 og 2. dag kl. 09.00-16.00
 • 3. undervisningsgang: 09.00-17.00  
 • 4. undervisningsgang: 09.00-17.00

Om MUF

På MPG intro- og udviklingsforløb fokuserer du på dit personlige lederskab ved at have fokus på relationen mellem dit selvvalgte ledelsesproblem og den styringsmæssige og organisatoriske kontekst for din ledelse. Offentlig ledelse foregår ofte i en dilemmafyldt virkelighed, hvor mange private og offentlige aktører med forskellige dagsordner deltager. Man skal som leder ikke blot lære at handle hensigtsmæssigt i forhold til komplekse organisationer i en kompleks styringsvirkelighed; man skal også forstå hvorfra de dilemmaer, man støder på i sin praksis, stammer. Og ikke mindst: hvordan de kan håndteres bedst muligt. På faget bliver du introduceret for metode og analyse, som vil øge din forståelse for, hvordan MPG kan understøtte din ledelsespraksis.

Temaer
 • Teori om ledelsesproblemer
 • Governancemodeller
 • Metode og analyse
 • Organisationsteori
Læringsform

MPG intro- og udviklingsforløb strækker sig over fire dage, hvoraf de to første er på et internat. Hver dag vil bestå af præsentation og diskussion af forskellige teoretiske perspektiver. De fire temaer føder ind i og holdes sammen af dit arbejde med en selvvalgt, ledelsesmæssig problemstilling. Arbejdet med dit eget ledelsesproblem samt de fire temaer giver tilsammen et solidt fundament for dit videre uddannelsesforløb på MPG.

Eksamen

På baggrund af undervisningen og fagets to hjemmeopgaver afleverer du en synopsis på max. 5 sider, som danner afsæt for en individuel mundtlig prøve under deltagelse af hele din udviklingsgruppe.

Relateret artikel
 

Pil til højre

Undervisere på dette fag

Morten Knudsen

Lektor, Copenhagen Business School

Morten Knudsen er lektor på Institut for Organisation på CBS. På MPG er Morten fagkoordinator og underviser på grundfaget 'MPG intro- og udviklingsforløb' og valgfaget 'Samfundsvidenskabelig metode'.

Pil til højre

Kirstine Zinck Pedersen

Lektor, Copenhagen Business School

Kirstine Zinck Pedersen er lektor på Institut for Organisation på CBS. På MPG underviser Kirstine på 'MPG intro- og udviklingsforløb'.

Læs mere

Søren Henning Jensen

Lektor, Copenhagen Business School

Søren Henning Jensen er lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. På MPG underviser Søren på grundfaget 'MPG intro og udviklingsforløb' også kaldet 'MUF'.

Læs mere

Peter Holdt Christensen

Lektor, Copenhagen Business School

Peter Holdt Christensen er lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. På MPG er Peter fagkoordinator og underviser på valgfaget 'Ledelse af hybridarbejde'.

Læs mere

Relaterede fag

Pil til højre

Kontakt os

Rikke Lindquist
Programme Manager