Ledelse

Masterprojekt

Ledige pladser: 
50
Tilmeld

Formål

Du afslutter MPG-uddannelsen med masterprojektet. I masterprojektet har du plads til at følge dine egne interesser, til at vælge et emne og fordybe dig i det — og gøre det med sparring fra mastervejlederen.

Dit udbytte

Du får udviklet dine kompetencer til på et fagligt højt niveau at:

  • Fordybelse i en selvvalgt problemstilling
  • Indsamle relevante data og gennemføre en analyse  
  • Afrapportere resultaterne af din undersøgelse som et bidrag til vores fælles MPG faglighed
  • Udvikle bedre lederskab
Ledige pladser: 
50
Type
Masterprojekt
Periode
Forår 2023
Ugedage
Man, tirs, fre
Datoer undervisning
6/12, 6/2, 6/3, 24/3
Datoer eksamen
Aflevering d. 22/5. Mundtlig d. 6/6-10/6 2023
ECTS
12
Antal undervisningsdage
4
Pris
24.000 kr. + udgifter til materialer
Undervisningsdatoer for masterprojekt

HOLD LA: Tirsdag d. 6. december kl. 9.00-13.30

HOLD LB: Mandag d. 5. december kl. 9.00-13.30

HOLD LA: Mandag d. 6. februar 2023 kl. 9.00-15.30

HOLD LB: Fredag d. 10. februar 2023 kl. 9.00-15.30

HOLD LA: Mandag d. 6. marts 2023 kl. 9.00-12.00

HOLD LB: Mandag d. 6. marts 2023 kl. 13.00-16.00

HOLD LA + LB: Fredag d. 24. marts 2023 kl. 9.00-11.30

Om masterprojekt

Undervisningen i forbindelse med masterprojektet er tænkt som en inspiration til masterprocessen. Vi arbejder med elementer, som er fælles for arbejdet med at skrive et masterprojekt, som problemformulering, dataindsamling, analyse, skrivning og litteratursøgning. Undervisningen hjælper med at skabe en ramme omkring skriveprocessen, som faciliterer både planlægning af og arbejdet med masterprojektet. På den måde skabes en proces, der er inspirerende, og som både hjælper med at udvikle et godt masterprojekt og et bedre lederskab.

Du kan skrive masterprojekt alene eller i gruppe sammen med en anden. Den vejleder, du får, kan du sparre med igennem hele processen, fra det tidligere arbejde med at rejse en problemformulering, over metodeovervejelser, analyser og frem til du skriver din konklusion.

Kick-off workshops

Du har mulighed for at deltage i fire kick-off workshops, der understøtter alle processerne med masterprojektet. Dit udbytte af at deltage i de fire workshops er:

  • Udarbejdelse af problemformulering
  • Diskussion af relevante data og metoder
  • Indføring i hvordan man analyserer data
  • Fif til skriveprocessen
Læringsform

Du får vejledning (20 timer, 30 timer for grupper). Derudover består undervisningen af fire kick-off workshops med vekslen mellem traditionel forelæsning, gruppearbejde, plenumdrøftelser og egen forberedelse — som alt sammen lægger op til masterprojektet.

Eksamen

Masterprojekt på max. 50 sider for individuelle projekter (max. 80 for gruppeprojekter).

Mundtlig eksamen med underviser og ekstern censor 40 min. inkl. votering (60 min for grupper).

Relateret artikel
9
July
 
2021

I Gentofte Kommune er den politiske arbejdsform ændret. Nu udvikler politikerne politik sammen med borgerne i såkaldte opgaveudvalg.

Pil til højre

Undervisere på dette fag

Nanna Mik-Meyer

Professor, Copenhagen Business School

Nanna Mik-Meyer er professor i sociologi ved Institut for Organisation. På MPG er Nanna fagkoordinator og underviser på masterprojektet.

Pil til højre

Christian Frankel

Lektor, Copenhagen Business School

Christian Frankel er lektor på Institut for Organisation på CBS. På MPG er Christian fagkoordinator og underviser på valgfaget 'Opgaveskrivning og argumentation' og 'Masterprojekt'.

Læs mere

Relaterede fag

Pil til højre

Kontakt os

Nanna Grubbe
Programme Manager