Ledelse

Masterprojekt

Ledige pladser: 
100
Tilmeld

Formål

Du afslutter MPG-uddannelsen med masterprojektet. Masterprojektet skal demonstrere, at du kan reflektere over en problemstilling i relation til din egen rolle som leder og/eller din til egen organisation. I arbejdsprocessen har du plads til at følge dine egne interesser, til at vælge et emne og fordybe dig i det — og gøre det med sparring fra mastervejlederen.

Dit udbytte

Du får udviklet dine kompetencer til på et fagligt højt niveau at:

  • Udarbejde en problemformulering
  • Indsamle relevante data og gennemføre en analyse  
  • Afrapportere resultaterne af projektarbejdet
  • Udvikle bedre lederskab

Ledige pladser: 
100
Type
Masterprojekt
Periode
Forår 2022
Ugedage
Man, fre
Datoer undervisning
29/11, 10/1, 4/2, 25/2
Datoer eksamen
Aflevering d. 17/5. Mundtlig d. 7/6, 8/6, 9/6, 10/6.
ECTS
12
Antal undervisningsdage
4
Pris
24.000 kr. + udgifter til materialer
Undervisningsdatoer for masterprojekt

HOLD LA: Mandag d. 29. november kl. 9.00-13.30

HOLD LB: Fredag d. 3. december kl. 9.00-13.30

HOLD LA: Mandag d. 10. januar kl. 9.00-15.30

HOLD LB: Fredag d. 14. januar kl. 9.00-15.30

HOLD LA: Fredag d. 4. februar kl. 9.00-12.00

HOLD LB: Fredag d. 4. februar 13.00-16.00

HOLD LA + LB: Fredag d. 25. februar kl. 9.00-11.30

Om masterprojekt

Undervisningen i forbindelse med masterprojektet er tænkt som en inspiration til masterprocessen. Vi arbejder med elementer, som er fælles for arbejdet med at skrive et masterprojekt, som problemformulering, dataindsamling, analyse, skrivning og litteratursøgning. Undervisningen hjælper med at skabe en ramme omkring skriveprocessen, som faciliterer både planlægning af og arbejdet med masterprojektet. På den måde skabes en proces, der er inspirerende, og som både hjælper med at udvikle en god afhandling og et bedre lederskab.

Temaworkshops
  • Problemformuleringsworkshop
  • Metodeworkshop
  • Analyseworkshop
  • Skriveworkshop
Læringsform

Undervisningen består af fire workshops med vekslen mellem traditionel forelæsning, gruppearbejde, plenumdrøftelser og egen forberedelse som også lægger op til masterprojektet. Derudover får du tildelt en mastervejleder i 20 timer (30 timer for grupper).

Eksamen

Masterprojekt på max. 50 sider for individuelle projekter (max. 80 for gruppeprojekter).

Mundtlig eksamen med underviser og ekstern censor 40 min. inkl. votering (60 min for grupper).

Relateret artikel
9
July
 
2021

I Gentofte Kommune er den politiske arbejdsform ændret. Nu udvikler politikerne politik sammen med borgerne i såkaldte opgaveudvalg.

Pil til højre

Undervisere på dette fag

Nanna Mik-Meyer

Professor, Copenhagen Business School

Nanna Mik-Meyer er professor i sociologi ved Institut for Organisation. På MPG er Nanna fagkoordinator og underviser på masterprojektet. Hun underviser også på MPG – Intro- og udviklingsforløb.

Pil til højre

Christian Frankel

Lektor, Copenhagen Business School

Christian Frankel er lektor på Institut for Organisation på CBS. På MPG er Christian fagkoordinator og underviser på valgfaget "Opgaveskrivning og argumentation" og "Masterprojekt".

Læs mere

Relaterede fag

Pil til højre

Kontakt os

Nanna Grubbe
Programkoordinator