Forandring

Strategisk Ledelse

Ledige pladser: 
30
Tilmeld

Formål

Kompleksitet, uforudsigelighed og krydspres præger mange organisationer. Behovet for at analysere komplekse problemstillinger og udvikle meningsfuld strategi har aldrig været større.

Dit udbytte
 • Overblik over typer af strategi og strategiprocesser
 • Evne til at indgå i strategiske drøftelser
 • Analytisk tilgang til komplekse og usikre situationer
 • Evne til at reflektere over forskellige strategiske perspektiver
 • Skabe impact ved at sammensætte et relevant strategimix
 • Handlekraft til at omsætte strategi til handling
Ledige pladser: 
30
Type
Kernefag
Periode
Forår, efterår
Ugedage
Datoer undervisning
Endnu ikke fastlagt
Datoer eksamen
Endnu ikke fastlagt
ECTS
5
Antal undervisningsdage
4
Pris
17.000 kr. + udgifter til materialer

Offentlige ledere skal skabe værdi i en hverdag med mange modsatrettede hensyn og krav. Det kræver forståelse, evnen til at se forskellige perspektiver og handlekraft til at skabe forandringer. Strategisk ledelse er relevant for dig, hvis du vil forstå, hvilke muligheder forskellige strategiske perspektiver åbner for.

Du får overblik over forskellige tilgange til strategi i offentlige organisationer, du tilegner dig teoretiske og praktiske færdigheder og du lærer at sammensætte det rette strategimix, balancere modsatrettede krav i omverdenen og i organisationen.

Strategisk ledelse er bygget op omkring forståelse af strategiprocesser, skift i perspektiver og at du kan omsætte din analyse til egen praksis. Du får den nødvendige forståelse af teorier om strategisk arbejde i offentlige organisationer. Du skærper din evne til at skifte mellem forskellige perspektiver for at kunne se, hvordan ethvert tilvalg af et strategisk perspektiv samtidig er et fravalg af den mulighed og handlekraft, der følger med et alternativt perspektiv. Endelig handler Strategisk ledelse om at omsætte forståelsen af hvert perspektiv til konkret analyse og forslag til transformerende handling.

Temaer
 • Opbygge bred strategiforståelse
 • Overblik over strategiprocesser
 • Forstå krydspres og legitimitet
 • Meningsskabelse i strategi- og forandringsprocesser
 • Strategi, netværk og mobilisering af ressourcer
Læringsform

Undervisningen veksler mellem traditionel forelæsning, gruppearbejde, drøftelser med andre offentlige ledere og egen forberedelse med udgangspunkt i egen ledelsespraksis, som også lægger op til den skriftlige projektrapport.

Eksamen

Projektrapport på 10 til 15 sider.  Mundtlig eksamen på baggrund af projektrapport med underviser og ekstern censor (30 min. inkl. votering).

Relateret artikel
 

Pil til højre

Undervisere på dette fag

Niels Thyge Thygesen

Lektor, Ph.D., Copenhagen Business School

Niels Thyge Thygesen er lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. På MPG er Niels fagkoordinator og underviser på kernefaget 'Strategisk Ledelse'.

Pil til højre

Thomas Lopdrup-Hjorth

Lektor, Copenhagen Business School

Thomas Lopdrup-Hjorth er lektor hos 'Institut for Organisation' her på CBS. På MPG underviser Thomas på kernefaget 'Strategisk Ledelse'.

Læs mere

Alan Irwin

Professor, Copenhagen Business School

Alan Irwin er professor på Institut for Organisation på Copenhagen Business Shool. På MPG underviser Alan i kernefaget 'Strategisk Ledelse'.

Læs mere

Relaterede fag

Pil til højre

Kontakt os