Organisation

Resultatorienteret lederskab

Ledige pladser: 
10
Tilmeld

Formål

Bliv bedre til at bidrage til den offentlige virksomheds succes gennem fokuseret udvikling af menneskelige ressourcer, vaner, og rutiner, i relation til den overordnede strategiske værdiskabelse, som organisationen skal levere.

Dit udbytte
  • Stærkere kompetencer inden for ledelse gennem kerneopgaven og  strategisk selvledelse
  • Bevidsthed om, hvad der giver værdi for din organisations aftagere, og hvordan du kan opbygge din organisations strategiske kapabilitet til at imødekomme disse værdibehov
  • Du bliver klogere på din egen ledelsesrolle og egne ledelsesvaner og hvordan de påvirker den måde, du udøver ledelse på
  • Få klarhed over den værdiskabelse de som leder skal levere
Ledige pladser: 
10
Type
Kernefag
Periode
Forår 2024
Ugedage
Datoer undervisning
Endnu ikke fastlagt
Datoer eksamen
Endnu ikke fastlagt
ECTS
5
Antal undervisningsdage
4
Pris
Indgår som en del af raten for 4. semester

Som leder skal du, gennem dit arbejde med mennesker og processer, være i stand til at levere på organisationens kerneopgave. Helt konkret betyder det at vi i faget sætter fokus på, hvordan du skaber resultater ved at omsætte indsigt i interessenternes forståelse af kerneopgave,   så du bedre kan tage ansvar for værdiskabelse i organisationen.

Temaer
  • Organisationens værdiskabelse udefra og ind
  • Kortlægning og udvikling af organisationens kapabiliteter og organisatoriske rutiner
  • Ledelse af medarbejdere, som leder sig selv
  • Forståelse for egen lederrolle i en offentlig virksomhedskontekst
Læringsform

Undervisningen veksler mellem traditionel forelæsning, gruppearbejde, drøftelser med andre offentlige ledere og egen forberedelse med udgangspunkt i egen ledelsespraksis, som også lægger op til den skriftlige projektrapport.

Eksamen

Projektrapport på 10 til 15 sider som gerne må reflektere over egen ledelsespraksis. Mundtlig eksamen på baggrund af projektrapport med underviser og ekstern censor (30 min. inkl. votering).

Relateret artikel
 

Pil til højre

Undervisere på dette fag

Michael Pedersen

Lektor, Copenhagen Business School

Michael Pedersen er lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS. På MPG er Michael fagkoordinator og underviser på kernefaget 'Resultatorienteret lederskab'.

Pil til højre

Anders Raastrup Kristensen

Ekstern lektor, Copenhagen Business School

Selvledelse, strategisk lederskab, og balance mellem privat- og arbejdsliv er de centrale emner i Anders’ undervisning og forskning.

Læs mere

Relaterede fag

Pil til højre
No items found.

Kontakt os

Nanna Grubbe
Programme Manager