Ledelse

Fællesoffentlig ledelse

Ledige pladser: 
20
Tilmeld

Formål

Der er i dag i endnu højere grad brug for fællesoffentlig ledelse, der overskrider den enkelte leders funktion, organisation og sektor. Det er udfordrende og krævende, og det kalder på andre tilgange til opgaveledelse og samarbejde.

Dit udbytte
  • Viden om den offentlige sektors arbejde med fællesoffentlige strategier
  • Indsigt i teorier og empiriske eksempler inden for tværorganisatoriske problemer og løsninger
  • Aktionslæring og aktionsforskning på strategisk niveau mhp. udvikling af fællesoffentlige løsninger på komplekse problemstillinger
  • Kompetencer til at tage konkrete skridt til selv at igangsætte konkrete tværorganisatoriske udviklingsprojekter

Ledige pladser: 
20
Type
Valgfag
Periode
Efterår 2022
Ugedage
Datoer undervisning
12/9-13/9 (Internat), 3/10, 31/10, 30/11, 13/12
Datoer eksamen
Aflevering af opgave 22. december. Mundtlig eksamen d. 11.-13. januar.
ECTS
6
Antal undervisningsdage
6
Pris
20.000 + materialer

Der er i dag i endnu højere grad brug for fællesoffentlig ledelse, der overskrider den enkelte leders funktion, organisation og sektor. Det er udfordrende og krævende, og det kalder på andre tilgange til opgaveledelse og samarbejde. Med faget får du redskaber og teorier om fællesoffentlig ledelse, så du og din organisation i endnu højere grad kan håndtere komplekse tværgående opgaver og problemstillinger. Faget vil konkret bidrage til, at du kan designe og udvikle nye strategier, som effektivt involverer flere parter i opgaveløsningen.

Fællesoffentlig ledelse er et strategisk, systematisk og tæt samarbejde mellem flere parter. Ofte udvikles fællesoffentlige indsatser til at løse fælles borgervendte udfordringer og koordinere velfærdsydelser inden for fx sundhed, uddannelse, tryghed, beskæftigelse, infrastruktur og miljø. Faget henvender sig til dig, der bevidst har brug for og ønsker at arbejde sammen med andre om at løse komplekse samfundsudfordringer.

Faget henvender sig til dig, som er optaget af at skabe offentlig værdi gennem tværorganisatorisk samarbejde. Du kommer måske selv fra sundhedsvæsenet, den sociale sektor, miljø- og klimasektoren, politiet eller andre steder i den offentlige sektor, og har oplevet, at komplekse problemstillinger løses bedst gennem tværorganisatorisk samarbejde. Du har måske allerede en vis erfaring med et sådant samarbejde, men savner mere faglig indsigt i området og dialoger med ligesindede studerende og undervisere.

I løbet af faget får du mulighed for at eksperimentere med et tværgående organisatorisk projekt, hvor du i samarbejde med andre kan udvikle og iværksætte konkrete forandringer. Ikke nok med at du selv kan designe og eksperimentere med tværorganisatorisk samarbejde, så får du også løbende feedback fra de øvrige studerende på faget. Erfaringen fra de seneste tre faghold er, at de studerende sætter stor pris på fælles sparring og praktisk projektarbejde baseret på nyeste teoretiske viden og indsigter.

Faget indledes med et internat over to dage, hvor vi dels får etableret en teoretisk ramme omkring fællesoffentlig ledelse, dels får hjulpet dig med at designe dit eget aktionsforskningsprojekt. Herefter vil du hen over faget arbejde med dit eget projekt, og som støtte vil vi på de fælles studiedage mødes for at få nye redskaber og teoretiske vinkler på projektarbejdet samt vejledning. Endvidere vil der også være gæsteoplæg, der enten giver os alle interessante teoretiske perspektiver og/eller præsenterer os for illustrative cases, vi sammen kan lære af.

Teoretisk får du opbygget en forståelse for fællesoffentlig ledelse som policy, governance, strategi og ledelse. Med udgangspunkt i strategisk netværksteori, aktionslæring og aktionsforskning skal du igangsætte en selvvalgt mini-intervention i dit eget ledelsesområde. Vi forventer ikke, at du kommer med en formfuldendt eller omfattende projektproblemstilling, men snarere, at du ønsker at arbejde med en konkret problemstilling fra dit eget ledelsesområde, der kan løses sammen med relevante samarbejdspartnere.

Ledelsesambassadøren Jette Runchel har kaldt fællesoffentlig ledelse ”et forfriskende nyt ord, som toplederne i den offentlige sektor bør tage til sig” (Danske Kommuner, september 2020). Danmarks Evalueringsinstitut EVA har beskrevet og rost vores fag i en evalueringsrapport fra 2021 og hæfter sig ved, at faget ”viser, at case-baseret ledelse kan fremme transfer, fordi det giver et godt afsæt for at sætte deltagernes egen ledelsesposition i spil”, og peger på, at ”aktionslæring er en metode, som kan fremme transfer, fordi deltagerne arbejder med egne cases og får erfaringer med interventioner i egen praksis, som de kan få sparring til fra underviserne og andre deltagere i kollektiv vejledning”.

Temaer
  • Fællesoffentlig ledelse og tværorganisatoriske samarbejdsmodeller
  • Fokus på ledelse ”i mellemrummene” mellem siloer i den offentlige sektor
  • Styrings- og implementeringsstrategier
  • Håndtering af komplekse problemstillinger (wicked problems)
  • Design af rammer for fællesoffentlige strategier
  • Design og gennemførelse af forandringsprojekter
Læringsform

Undervisningen vil være en blanding af miniforelæsninger, vejledning, gæsteoplæg og aktivt arbejde med egen projektproblemstilling. Der vil være eksemplariske cases fra gæsteforelæsere og kollegial sparring fra de øvrige deltagere. Derudover skal du undervejs i forløbet afprøve forskellige øvelser om bl.a. visualisering af vilkår og muligheder for fællesoffentlig ledelse.

Eksamen

Undervejs i forløbet vil du skulle løse nogle obligatoriske miniopgaver knyttet til fagets progression og dit projektarbejde. Disse miniopgaver indgår som hovedelementer i din portefolio-eksamen.

Eksamen gennemføres som en mundtlig gruppeeksamen.

Relateret artikel
26
July
 
2020

Samarbejde mellem hospitalsafdelinger er en udfordring. Men parterne kan altid samles om at spørge patienterne, hvordan de oplever deres forløb.

Pil til højre

Undervisere på dette fag

Steffen Löfvall

Ekstern lektor, Copenhagen Business School

Strategi, organisation og ledelse er nogle af kernekompetence hos ekstern lektor på CBS og mangeårig MPG underviser, Steffen Löfvall. Udover at være ansat på CBS, er Steffen direktør i cph:learning.

Pil til højre

Steffen Löfvall

Ekstern lektor, Copenhagen Business School

Strategi, organisation og ledelse er nogle af kernekompetence hos ekstern lektor på CBS og mangeårig MPG underviser, Steffen Löfvall. Udover at være ansat på CBS, er Steffen direktør i cph:learning.

Læs mere

Christian Tangkjær

Ekstern lektor, Copenhagen Business School

Strategi-, organisations- og lederudvikling er nøgleordene i Christian Tangkjærs undervisning og forskning.

Læs mere

Relaterede fag

Pil til højre

Kontakt os

Ida Marie Klahn
Programme Manager
Har du spørgsmål om faget er du velkommen til at kontakte