Ledelse

Fællesoffentlig ledelse

Ledige pladser: 
15
Tilmeld

Formål

Få redskaber og teorier om fællesoffentlig ledelse i mellemrummene mellem siloerne, der gør dig i stand til at designe og gennemføre handlinger, der er med til at løse fælles problemer og strategier med mange forskellige parter. Faget strækker sig over to semestre og giver tid til læring.

Dit udbytte
  • Aktionslæring på strategisk niveau mhp. udvikling af fællesoffentligt samarbejde
  • Kompetencer til at tage konkrete skridt til at igangsætte konkrete ledelsesprojekter
  • Viden om den offentlige sektors arbejde med fællesoffentlige strategier
  • Indsigt i teorier og empiriske eksempler inden for tværorganisatoriske løsninger

Ledige pladser: 
15
Type
Valgfag
Periode
Efterår 2021 / forår 2022
Ugedage
Ons, tors
Datoer undervisning
11/11, 24/11, 1/12, 8/12, 20/1, 3/2, 3/3, 6/4
Datoer eksamen
Endnu ikke fastlagt
ECTS
9
Antal undervisningsdage
8
Pris
30.000 + materialer

Tidspunkter for undervisning:

2021: 11/11, 24/11, 1/12, 8/12 , alle dage 9.00-17.00

2022 20/1 kl. 9.00-17.00, 3/2 kl. 9.00-13.00, 3/3 kl. 9.00-13.00, 6/4 kl. 9.00- 17.00

Fællesoffentlig ledelse er et strategisk, systematisk og tæt samarbejde mellem flere parter. Ofte udvikles fællesoffentlige indsatser til at løse fælles borgervendte udfordringer og koordinere velfærdsydelser. Dette fag henvender sig til dig, der bevidst ønsker at arbejde sammen med andre om at udvikle strategier sammen med andre og skabe varige forandringer i den offentlige sektor. Du kommer fra sundhedsvæsenet, den sociale sektor, miljø- og klimasektoren, politiet eller andre steder i den offentlige sektor, der arbejder tværoffentligt.

Du får mulighed for at eksperimentere med tværgående organisatoriske løsninger og afprøve, hvordan du selv kan udvikle og iværksætte konkrete forandringsprojekter.

I forløbets første del arbejder du med analyser af konkrete problemstillinger og vi bruger teorier, der forklarer, hvad der ligger politisk og strategisk til grund for øget fællesoffentlig samarbejde. Dit analysearbejde leder frem til kompetencer, du skal anvende i fagets anden del. Med udgangspunkt i strategisk netværksteori, aktionslæring og aktionsforskning skal du igangsætte en selvvalgt mini-intervention i eget ledelsesområde.

Ledelsesambassadøren Jette Runchel har kaldt fællesoffentlig ledelse ”et forfriskende nyt ord, som toplederne i den offentlige sektor bør tage til sig” (Danske Kommuner, september 2020). EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) har beskrevet faget ”Fællesoffentlig ledelse” i en rapport fra 2021 og hæfter sig ved, at faget ”viser, at case-baseret ledelse kan fremme transfer, fordi det giver et godt afsæt for at sætte deltagernes egen ledelsesposition i spil”, og peger på, at ”aktionslæring er en metode, som kan fremme transfer, fordi deltagerne arbejder med egne cases og får erfaringer med interventioner i egen praksis, som de kan få sparring til fra underviserne og andre deltagere i kollektiv vejledning”

Tilmelding

Ønsker du at tilmelde dig dette fag, så send os en mail på mpg@cbs.dk

Relateret artikel
26
July
 
2020

Samarbejde mellem hospitalsafdelinger er en udfordring. Men parterne kan altid samles om at spørge patienterne, hvordan de oplever deres forløb.

Pil til højre

Undervisere på dette fag

Carsten Greve

Professor, Copenhagen Business School

Carsten Greve er professor på Institut for Organisation på CBS. På MPG er Carsten fagkoordinator og underviser på fagene ”Ledelse af reform og forandring” og "Fællesoffentlig ledelse"

Pil til højre

Steffen Löfvall

Ekstern lektor, Copenhagen Business School

Strategi, organisation og ledelse er nogle af kernekompetence hos ekstern lektor på CBS og mangeårig MPG underviser, Steffen Löfvall. Udover at være ansat på CBS, er Steffen direktør i cph:learning.

Læs mere

Christian Tangkjær

Ekstern lektor, Copenhagen Business School

Strategi-, organisations- og lederudvikling er nøgleordene i Christian Tangkjærs undervisning og forskning.

Læs mere

Relaterede fag

Pil til højre

Kontakt os

Sara Hvidbjerg Larsen
Programkoordinator
Har du spørgsmål om faget er du velkommen til at kontakte