Ledelse

Strategisk kriseledelse: samarbejde og sikkerhed i usikre tider

Ledige pladser: 
27
Tilmeld

Formål

Håndtering af kriser og opretholdelse af sikkerhed på tværs af sektorer trænger sig på som afgørende udfordringer for offentlige ledere. Faget introducerer til, hvordan man som leder takler disse udfordringer.

Dit udbytte
  • Forståelse og håndtering af kriser og nye sikkerhedsudfordringer
  • At forstå en ny strategisk kontekst og hvilke krav der stilles til offentlige organisationer    
  • At kunne varetage kriseledelse og ledelse af sikkerhed – både i egen organisation og på tværs af sektorer og organisationer
  • At kunne samarbejde og koordinere i usikre og foranderlige set-ups med en bred skare af aktører og interessenter
Ledige pladser: 
27
Type
Valgfag
Periode
Forår 2023
Ugedage
Tirs, ons 9-16
Datoer undervisning
12/4, 25/4, 9/5
Datoer eksamen
Aflevering d. 25/5. Mundtlig d. 9/6, 12/6, 13/6
ECTS
3
Antal undervisningsdage
3
Pris
10.000 kr. + materialer

Som samfund står vi i dag overfor omfattende kriser og sikkerhedsproblemer, der kræver koordinering på tværs af statslige og ikke-statslige aktører. Udfordringerne betyder, at ledere i den offentlige sektor skal rustes til at blive opmærksomme på krisers og sikkerhedsudfordringers særskilte anatomi, således at de kan agere så hensigtsmæssigt som muligt. Det kræver tilegnelsen af nye forståelses-rammer, ligesom det kræver udvikling af en række nye kompetencer – herunder koordination og samarbejde på tværs af sektorer og aktører. COVID-19, Ukrainekrigen og de (utallige) risici-scenarier, som den globale opvarmning kaster af sig, er blot nogle få eksempler på udfordringer, der gennem de seneste år har rykket ved normaltilstanden i samfund og organisationer. Hvordan skal man som leder agere ift. sådanne kriser og sikkerhedsudfordringer? Hvilke forståelsesrammer er hensigtsmæssige, og hvordan skal man lede, organisere og samarbejde i lyset heraf? Det stiller ’Strategisk kriseledelse: samarbejde og sikkerhed i usikre tider’ skarpt på.

Temaer
  • Staten som krise- og sikkerhedsaktør
  • Civilt kriseberedskab
  • Særlige ledelsesudfordringer ifm kriser og usikkerhed
  • Hvordan man leder på tværs af sektorer og traditionelle organisatoriske grænser
  • Udvidelse af sikkerhedsdagsordenen
  • Læring og erfaringsudbytte af aktuelle kriser og kriseberedskab
Læringsform

Undervisningen er lagt an på fire komponenter, hvis udfoldelse og sammenspil udgør fagets pæda-gogiske set-up: (i) forelæsninger og introduktioner til fagets centrale begreber og forståelsesrammer, (ii) gruppearbejde omkring forståelse af centrale tekster, (iii) applikations-øvelser, hvor deltagerne skal arbejde med begreberne ift. centrale cases, (iv) gæsteoplæg fra praktikere og eksperter.

Eksamen

Udarbejdelse af en syv siders opgave, der danner afsæt for ½ times mundtlig eksamen. Opgaven skal tage afsæt i en specifik krise- og/eller sikkerhedsproblematik, som deltageren skal kunne re-spondere på, udfolde og analysere vha. af begreber fra fagets pensum.

Relateret artikel
 

Pil til højre

Undervisere på dette fag

Thomas Lopdrup-Hjorth

Lektor, Copenhagen Business School

Thomas Lopdrup-Hjorth er lektor hos 'Institut for Organisation' her på CBS. På MPG underviser Thomas på kernefaget 'Strategisk Ledelse'.

Pil til højre

Anne Roelsgaard Obling

Lektor

Anne Roelsgaard Obling er lektor på Institut for Ledelse og Organisation hos Forsvarsakademiet. På MPG underviser Anne på valgfaget 'Strategisk kriseledelse: Samarbejde og sikkerhed i usikre tider.'

Læs mere

Relaterede fag

Pil til højre
No items found.

Kontakt os

Ida Marie Klahn
Programme Manager