Forandring

Ledelse af hybridarbejde

Ledige pladser: 
19
Tilmeld

Formål

I faget udforsker vi forskningen om afstande i arbejdslivet for dermed at forstå, forklare og forbedre udfordringer og muligheder når vi arbejder sammen på afstand af hinanden.

Dit udbytte
 • Opdateret viden om forskningen i afstande i arbejdslivet.
 • Forståelse for hvordan og hvorfor afstande påvirker arbejdslivet.
 • Forståelse for hvordan afstande i arbejdslivet bedst muligt kan organiseres og ledes.
 • Værktøjer til at lede og organisere permanente eller midlertidige afstande i form af fx hybridarbejde.
Ledige pladser: 
19
Type
Valgfag
Periode
Forår 2022
Ugedage
Ons
Datoer undervisning
30/3, 27/4, 11/5
Datoer eksamen
Aflevering 30. maj
ECTS
3
Antal undervisningsdage
3
Pris
10.000 kr. + udgifter til materialer

Det seneste cirka halvandet år har de massive hjemsendelser, og dermed hjemmearbejde, ændret vores arbejdsopfattelse og dermed de måder vi fremover kan – og vil - organisere og lede arbejde på. Med andre ord er hvad der kaldes for distancearbejde, hjemmearbejde, virtuelt arbejde og hybridarbejde for alvor blevet en del af mange organisationer arbejdshverdag. Men hvordan har afstande i arbejdslivet indflydelse på bl.a. arbejdsmotivation, gruppedynamikker og ledelsesopgaverne? Vi diskuterer bl.a. hvad afstand er og gør, og hvorvidt ansigt-til-ansigt interaktioner er mere righoldige end fx online møder. Og derudover hvordan at være på afstand af andre risikerer at ødelægge oplevelsen af, at være en del af et socialt fællesskab. Endelig præsenteres viden og værktøjer til bedst muligt at understøtte det hybride arbejde i form af balancen mellem nogle date at være til stede på arbejdspladsen, og andre dage at arbejde fx hjemmefra.

Temaer
 • Hybridarbejde.
 • Hjemmearbejde.
 • Hvordan afstande påvirker motivationen.
 • Hvordan afstande påvirkertilrettelæggelsen og udførslen af arbejdsopgaver.
 • Ledelse på afstand.
Læringsform

Faget afvikles som hybridundervisning. Det betyder, at dele af undervisningen foregår på CBS og noget online. Dagene vil være delt op:

30/3 kl. 9.00-17.00: Fremmødeundervisning på CBS, Dalgas Have.

19/4 bliver der uploadet videoforelæsninger, som skal ses inden næste fremmødeundervisning.

27/4 kl. 9.00-12.00: Fremmødeundervisning på CBS, Dalgas Have.

11/5 kl. 9.00-13.00: Fremmødeundervisning på CBS, Dalgas Have.

Eksamen

Eksamen er en portfolio-eksamen, som består af to dele:

 • Produktion af en podcast eller video, hvor du med udgangspunkt i relevante dele af pensum præsenterer, analyserer og diskuterer hvilke udfordringer i egen organisation hybridarbejde rummer, og hvordan disse udfordringer bedst muligt kan håndteres. Varigheden af produktionen skal være 10-15 minutter. Denne produktion bør også kunne rundsendes til relevante aktører i egen organisation (vægter 50% af karakteren).
 • En skriftlig case-besvarelse på maksimum 5 sider. Du får udleveret en case, og skal ud fra relevante dele af pensum skriftligt besvare casen (vægter 50% af karakteren).

Der er ingen mundtlig eksamen.

Relateret artikel
 

Pil til højre

Undervisere på dette fag

Peter Holdt Christensen

Lektor, Copenhagen Business School

Peter Holdt Christensen er lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. På MPG er Peter fagkoordinator og underviser på valgfaget ”Ledelse af hybridarbejde”.

Pil til højre

Relaterede fag

Pil til højre
No items found.

Kontakt os

Sara Hvidbjerg Larsen
Programkoordinator