Organisation

Ledelse af frivillige i løsningen af velfærdsopgaver

Ledige pladser: 
30
Tilmeld

Formål

Få en klar idé om, hvordan man kan forstå frivilligheden og vær med til at udvikle din egen frivillighedspolitik.

Dit udbytte
  • Du får en klar idé om, hvordan man kanforstå frivilligheden
  • Du bliver fortrolig med forskelligeteorier om ledelse af frivillighed
  • Du får viden om hvordan denne viden kangøre en forskel for praksis
  • Du får mulighed for at udvikle egenfrivillighedspolitik
Ledige pladser: 
30
Type
Valgfag
Periode
Forår 2022
Ugedage
Tors
Datoer undervisning
31/3, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5
Datoer eksamen
Aflevering d. 30. maj. Mundtlig eksamen d. 20.-22. juni.
ECTS
6
Antal undervisningsdage
5
Pris
20.000 kr. + udgifter til materialer

Mange offentlige organisationer har i dag inviteret frivillige ind i produktionen af deres velfærd, og har formuleret politikker på området. Men hvad kræver det af faglighed og kompetencer, hvis de flotte politiske målsætninger om en sammenhængende velfærdsindsats skal indfries? Hvor går grænserne mellem den professionelle og frivillige indsats? Hvad skal der forstås ved kvalitet? Og hvordan skal frivillige overhovedet ledes? Disse, og mange andre spørgsmål, vil blive diskuteret på dette valgfag, hvor vi også vil arbejde med at præsentere, diskutere og komme med bud på en videreudvikling af deltagernes egne frivillighedspolitikker.

Fagets overordnede formål er tosidet. På den ene side vil deltagerne blive præsenteret for teorier om politik og frivillighed. Her vil vi arbejde med at forstå politik og frivillighed som to forskellige logikker, der kun vanskeligt lader sig forene. På den anden side vil vi også arbejde med de konkrete frivillighedspolitikker, der er formuleret i de enkelte organisationer, som deltagerne er bekendt med. Hvordan forsøger man i praksis at forene de to logikker. Ved at arbejde både teoretisk og praktisk med det samme spørgsmål, får vi mulighed for dels at diskutere, hvordan teori kan gøre deltagernes egen praksis mere reflekteret og, forhåbentligt, bedre til at håndtere de udfordringer, som man møder i sin hverdag, dels hvordan praksis kan gøre os klogere på i hvilken udstrækning teorierne kan hjælpe os, og hvor deres begrænsninger består.

Temaer
  • Hvad skal der forstås ved politik?
  • Hvad skal der forstås ved frivillighed?
  • Hvilke særlige betingelser gælder der for ledelse af frivillige?
  • Hvilke udfordringer producerer det for en politik der gerne vil frivilligheden?
Læringsform

Undervisningen består dels af forelæsninger, hvor deltagerne bliver gjort bekendt med forskellige teorier om politik, frivillighed og ledelse. Dels af deltagernes egne præsentationer af hvordan frivilligheds politikken ser ud på deres eget felt, og hvordan teorierne kan bruges til at blive klogere på, hvordan man kan videreudvikle dem, og gøre dem mere retningsangivende for, hvordan frivilligheden kan blive styrket i egen organisation.

Relateret artikel
7
January
 
2021

Frivillige løfter mange opgaver i den offentlige sektor. Men de kan og skal ikke ledes som de ansatte. Her får du seks råd om, hvordan du bedst leder frivillige.

Pil til højre

Undervisere på dette fag

Anders La Cour

Lektor, Copenhagen Business School

Anders La Cour er lektor på Institut for organisation, Copenhagen Business School. På MPG er Anders fagkoordinator og underviser op valgfaget ”Ledelse af frivillige”.

Pil til højre

Relaterede fag

Pil til højre

Kontakt os

Johan Deniz Güner
Studentermedhjælper
Har du spørgsmål om faget er du velkommen til at kontakte