OPEN 2022: Offentlig ledelse i en hybrid virkelighed

Kompetent ledelse når distance, fleksibilitet og virtuelle arbejdsformer flyder sammen

Kommende event
dato ikke fastlagt
Ikke flere pladser
Tilmeldføj til kalender
Tidligere event

Kort om eventet

Vi arbejder på distancen. Vi forventer fleksibilitet. Vi samarbejder virtuelt. Offentlig ledelse udspiller sig i en hybrid virkelighed, hvor tid, sted, roller og tilstedeværelse er flydende. Det stiller store krav til medarbejderne og organisationen – og ikke mindst til dig som leder. OPEN 2022 sætter fokus på offentlig ledelse i en hybrid virkelighed. Hvordan balancerer du mellem tillid og kontrol? Hvordan sikrer du arbejdspladsens sammenhængskraft? Og hvordan tager du hånd om den stress og skam, der kan følge med de nye arbejdsformer? Ét spørgsmål peger direkte på lederrollen: Hvordan påvirker det lederens følelse af at være leder, når medarbejderne sidder på afstand og i langt højere grad selv styrer deres tid og løsning af opgaver?

Tid og sted

Tid
Sted
Copenhagen Business School
Porcelænshaven 20
2000 Frederiksberg
Ovnhallen
Pris

program

08.30

Ankomst, registrering og morgenmad

09.00

Velkommen til OPEN 2022

Studieleder Susanne Boch Waldorff byder sammen med konferencens vært, journalist Jacob Rosenkrands, velkommen til OPEN 2022. Sammen vil de sætte rammen for dagen. Formålet med OPEN er at samle ledere på tværs af den offentlige sektor om et aktuelt ledelsestema: offentlig ledelse i en hybrid virkelighed.

09.15

Keynote: Hybridernes mange faser i den offentlige sektor

For nogle år siden hørte man sjældent nogen tale omhybrider. Nu kan vi næsten ikke tænde for tv'et eller læse en artikel uden at støde på hybridarbejde, hybridmøder og det seneste eksempel fundet i en svensk avis: hybrid pensionering. Men mens hybrider og hybriditet konkurrerer om at blive årets buzz word, har ledere i den offentlige sektor kæmpet med hybridernes tvetydighed i årevis, endda årtier. Keynote Anna Thomasson vil i et internationalt perspektiv beskrive de forskellige faser af hybriditet i offentlige organisationer, og hvordan vi reagerer på dem.

Anna Thomasson er ny uddannelsesdekan på CBS og kommer fra en stilling som prodekan for uddannelse på Lund Universitets School of Economics and Management. I sin forskning har hun fokuseret på ledelse af den offentlige sektor, især governance, kontrol og ansvarlighed efter NPM-reformer og i hybride organisationer.

10.10

PAUSE

10.30

Minimasterclasses

Du vælger 1 af de 4 minimasterclasses på dagen.

Hvordan viser du ansvar uden kontrol?

Frihed under ansvar har fået en ny betydning i det hybride arbejdsliv. Lederne mødes med en forventning om kontrol, selvom de gerne vil give medarbejderne frihed. Derfor kan det give mening at gentænke forventningerne. Lederen har ansvar, men kontrol og ansvar er ikke det samme. Nogle gange er tillid og frihed den bedste måde at vise ansvar på, også selvom fejl vil ramme tilbage på lederen. Kontrol kan nemlig ødelægge motivationen. Derimod kan tillid give øget motivation og arbejdsglæde. Det kan dog skabe dilemmaer. For hvor meget kan og skal lederen gribe ind i medarbejdernes måde at agere på, både på arbejdspladsen og i deres privatliv?

I minimasterclassen vil CBS-lektor Camilla Sløk udforske dilemmaet mellem frihed og kontrol. Hun har inviteret specialeansvarlig overlæge Thomas Dyhr til at give sit perspektiv på dilemmaet.

Stress og skam i arbejdslivet - ledelse og fælles forebyggelse

At arbejde handler ikke kun om at have noget at stå op til. Det handler også om identitet og om at kunne bruge sig selv og føle tilfredshed og faglig stolthed. Kravene om at skulle arbejde hurtigere og på nye måder – og at gå forrest som leder i den omstilling -  kan være svære at håndtere, fordi du kan opleve, at det går ud over fagligheden. Og krydspresset kan indebære moralske dilemmaer, som kan stresse både ledere og medarbejdere.

I minimasterclassen vil CBS-adjunkt Pernille Steen Pedersen beskrive krydspresset, og hvordan følelsen af skam dukker op som et ledelsesproblem, der kalder på nye, fælles løsninger, hvor både ledere og medarbejdere får et ansvar. Hun præsenterer også værktøjer, hun har udviklet i sit seneste forskningsprojekt, og som kan bruges i arbejdet med at forebygge stress og stressrelateret sygefravær. Pernille Steen Pedersen har inviteret leder af daginstitutionen Bifrost i Skanderborg Kommune, Mette Munkholm Bisbo til at fortælle, hvordan institutionen bruger værktøjerne.

Tilliden er kommet for at blive i offentlig ledelse

Tillid er en uomgængelig udfordring for moderne offentlige ledere, og aktuelt bidrager regeringens fokus på frisættelse af kommuner og den nye lov om sundhedsklynger til at sætte fornyet fokus på tillid og vigtigheden af sociale relationer og samarbejde. Samtidig skaber et mere hybridt arbejdsliv nye udfordringer for lederens evne til at lede med tillid og evnen til at turde give slip på den daglige kontrol. Der er stadig brug for ledelse og styring, men med mere snor og mere fokus på selvledelse.

I minimasterclassen vil CBS-lektor Steen Vallentin, med udgangspunkt i sin kommende bog ”Trust, Power & Public Sector Leadership”, sætte fokus på spørgsmål om tillid, og hvordan de f.eks. relaterer sig til offentlige organisationers arbejde med social kapital.

Transformation eller kaos - Hvis hybrider er svaret, hvad er så spørgsmålet?

Det vrimler med hybrider i den offentlige sektor: Prøvehandlinger, mellem-former, public-private samarbejder, edutainment, coopetition, ledelse af selv-ledelse, frikommuner og organiseret leg. Måske er hybrider svaret på spørgsmålet om, hvordan vi kan undgå en tendens til kaos i en offentlige sektor, hvor kompleksiteten bare stige og stiger?

CBS-professor Niels Åkerstrøm Andersen vil i sin minimasterclass undersøge netop det spørgsmål. Oplægget definerer hybrider som krydsninger af gensidigt udelukkende identiteter: Et partnerskab er en hybrid, fordi det er en kontrakt, der hellere vil være et fællesskab. Empowerment er en hybrid, fordi det er en magtudøvelse, der vil skabe en både mægtig og fri undersåt. Og kontraktstyring er en hybrid, fordi det er en ensidig organisering af gensidighed.

Niels Åkerstrøm Andersen holder et oplæg, hvorefter lektor emeritus Asmund Born åbner for diskussion gennem et par indledende spørgsmål.

11.30

PAUSE

11.50

Afslutningsdebat: Lederens følelse af at være leder i en hybrid virkelighed

Det kan udfordre din lederfølelse, når dine medarbejdere i langt højere grad end tidligere arbejder fra distancen og på en helt ny måde styrer deres tid, og hvornår de er på arbejde. Hvordan tackler du det?

Og hvordan påvirker det lederens følelse af at være leder, når ledelsesopgaver og medfølgende ansvar og autoritet spredes ud i organisationen og løftes af mange? Måske har du en oplevelse af, at det bliver sværere at træde i karakter som leder for eksempel til en samtale om sygefravær eller i en situation, hvor en medarbejder ikke løser sit job tilfredsstillende.

Vi udforsker det tema i en paneldebat modereret af Jacob Rosenkrands.

Panelet består af:

Christian Borrisholt Steen har som seniorkonsulent og projektleder hos Videncenter for God Arbejdslyst i flere år undersøgt danskernes trivsel og arbejdslyst. Siden 2015 har videncentret spurgt mere end 45.000 repræsentativt udvalgte lønmodtagere og mellemledere om, hvad der betyder noget for deres arbejdsliv. I perioden 2012-2018 var han medlem af Det Etiske Råd.

Ann-Christina Matzen Andreasen er forfatter, foredragsholder og virksomhedsleder i Gentofte kommune på Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC). JAC arbejder ud fra en 90 % ledelsesløst metode og er tre år i træk blevet kåret til Danmarks Bedste Arbejdsplads og har fået titlen som Europas Bedste Offentlige Arbejdsplads i 2019, 2020, 2021 af Great Place To Work.

Karima Isert er stabschef med ansvar for strategisk udvikling, kvalitet, læring og HR i Borgercenter Handicap, Socialforvaltningen, Københavns Kommune, hvor 2500 medarbejdere har deres daglige gang. Som leder er Karima optaget af rollen som brobyggeren, der understøtter bæredygtig organisationsudvikling og innovativ transformationsledelse. Derudover er Karima alumne fra Master of Public Governance i 2020

12.55

Afrunding og på gensyn næste år

Studieleder Susanne Boch Waldorff samler op på dagens vigtige pointer.

13.00

Frokost og netværk i Ovnhallen

Dem kan du møde

Ann-Christina Matzen Andreasen

Virksomhedsleder, Gentofte Kommune

Ann-Christina er virksomhedsleder af Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC). JAC arbejder ud fra en 90 % ledelsesløst metode og er tre år i træk blevet kåret til Danmarks Bedste Arbejdsplads.

Anna Thomasson

Uddannelsesdekan, Copenhagen Business School

Anna Thomasson er ny uddannelsesdekan på CBS. I sin forskning har hun fokuseret på ledelse af den offentlige sektor, governance, kontrol og ansvarlighed efter NPM-reformer og i hybride organisationer.

Camilla Sløk

Lektor, Copenhagen Business School

Camilla Sløk er lektor på Institut for Organisation på CBS. På MPG er Camilla fagkoordinator og underviser på valgfaget ”Eksistens og ledelse”.

Christian Borrisholt Steen

Seniorkonsulent, Videncenter for God Arbejdslyst

Christian Borrisholt Steen har som seniorkonsulent og projektleder hos Videncenter for God Arbejdslyst i flere år forsket i danskernes trivsel og arbejdslyst.

Jacob Rosenkrands

Journalist, DR

Journalist og tv-vært, Jacob Rosenkrands har en bred, journalistisk karriere og mere end 15 års erfaring med dagsordensættende og dybdeborende journalistik.

Niels Åkerstrøm Andersen

Professor, Copenhagen Business School

Niels er professor på 'Institut for Ledelse, politik og filosofi'. På MPG underviser Niels på valgfaget 'Polyfoni og politisk kommunikation'.

Pernille Steen Pedersen

Adjunkt, Copenhagen Business School

Pernille Steen Pedersen er ph.d. og ansat som adjunkt på Institut for ledelse, Politik og Filosofi på CBS.

Steen Vallentin

Lektor, Copenhagen Business School

Steen Vallentin er lektor ved 'Institut for Ledelse, Samfund og Kommunikation', CBS. På MPG er Steen fagkoordinator og underviser på faget 'Tillidsbasseret ledelse'.

Susanne Boch Waldorff

Lektor, Copenhagen Business School

Forandringsprocesser, implementering og værdiskabelse er de centrale temaer i Susannes undervisning og forskning. Susanne er lektor på 'Institut for Organisation', CBS, og er også studieleder på MPG.

Hold dig opdateret på nye events med vores nyhedsbrev

  • Artikler med den nyeste viden om offentlig ledelse
  • Invitationer til events og andre arrangementer på MPG
  • Inspiration og information om nye fag på MPG
Relateret artikel
11/7/2021

Vi har en tendens til at tænke, at ledelse er noget, en person gør. Men jo mere man er leder på distancen, jo mere skal ledelsen virke i systemer og kulturer, mener forsker Anders Raastrup Kristensen.

Pil til højre

Relaterede fag

Pil til højre
No items found.
Se alle fag

Kontakt os

Therese Stenbæk Strandsbjerg
Programme Manager