Lene Guldager

Hvidovre Hospital

At skulle spare og samtidig skabe mere værdi er en klassisk udfordring for en offentlig leder. Ledende oversygeplejerske Lene Guldager ville gerne se på udfordringen på nye måder, og det gav MPG hende inspiration til.

Ledende oversygeplejerske Lene Guldager vil gerne være med til at udvikle det danske sundhedsvæsen. Derfor valgte hun MPG.

"Som leder er jeg forpligtet på at være klædt bedst muligt på til opgaven teoretisk ved at have nogle begreber at lede ud fra. Og så har jeg en interesse i at være med til at udvikle sundhedsvæsenet, og hvis man gerne vil det, så må man også steppe op og tage et ansvar. Det gav MPG mig mulighed for," siger Lene Guldager.

Hun havde i nogle år, inden hun begyndte på MPG, været konstitueret som ledende oversygeplejerske, og det var i transitionen fra mellemleder til afdelingsleder og oversygeplejerske, at hun begyndte at overveje en masteruddannelse.

”Det var den uddannelse, der skulle til, efter at jeg havde færdiggjort Diplom i ledelse. Andre prikkede til mig, og jeg var selv ambitiøs nok til at ville det,” fortæller hun.

Diplomuddannelsen havde givet hende nogle ledelsesmæssige redskaber, hvor MPG gav en begrebsverden og et teoretisk fundament.

”På MPG kommer man ind i en forståelsesramme af, hvad det vil sige at være offentlig leder i en politisk styret organisation. MPG har også givet mig en større indsigt i mit ansvar som offentlig leder og har været med til at gøre, at jeg kan tage det ansvar på mig,” forklarer Lene Guldager.

Husk patienterne

Hun oplever, at MPG desuden har skabt en ydmyghed over for opgaven som offentlig leder:

”Skåret helt ind til benet, så er jeg betalt af nogle borgere, som jeg skal løse en opgave for. I mit tilfælde medicinske patienter. Som afdelingsleder og med MPG-uddannelsen har jeg fået et bredere mindset og begrebsapparat, så jeg kan løfte mig op og se sammenhænge ud over min egen afdeling. Det samarbejde er så vigtigt i sundhedsvæsenet, hvor vi er indbyrdes afhængige i patientens samlede forløb. Hvis vi skal have tilfredse patienter, skal vi kunne arbejde sammen i helheder. På tværs af afdelinger på hospitalet og med kommunerne. Afsættet til det får man blandt andet på MPG.”

Det gør noget ved arbejdsglæden, når man som leder får fokus på dem, der er aftager af vores ledelse.

Lene Guldager, ledende oversygeplejerske

Lene Guldager mener, at hun kan bidrage til udviklingen af den offentlige sektor ved at inddrage patienterne.

”Vi kan måle på, hvor mange besøgende vi har i vores ambulatorier, og målt på det er vi effektive. Men hvis vi ikke skaber værdi for patienterne, bliver det meningsløst. Derfor har vi igangsat en række initiativer,” siger hun og fortæller om såkaldte lederrunder, hvor ledelsen spørger patienterne om deres oplevelse af behandlingsforløbet. Og når der laves forandringer, inddrages patienterne.

”Der er flere klassiske konflikter, man kan stå i som offentlig leder. En af dem er, at vi skal spare og samtidig skabe kvalitet og mere værdi. Det giver tit anledning til frustration. Jeg ville gerne se på de her konflikter på en ny måde, og det fik jeg inspiration til på MPG. For det gør noget ved arbejdsglæden, når man som leder får fokus på dem, der er aftager af vores ledelse,” siger Lene Guldager.

Fra fag til praksis

Hun har oplevet, at flere konkrete fag på MPG har gjort en forskel:

”Faget ’Eksistens og ledelse’ har klædt mig på til at vide, hvilket ledelsesmæssigt fundament, jeg vil stå på. Hvad det er for menneskelige værdier, jeg vil repræsentere i mit lederskab.”

Det kom særligt til udtryk omkring et jobskifte:

”Jeg oplevede en utilfredshed i mit arbejde, men i stedet for blot at finde et nyt arbejde, så overvejede jeg, hvad der gjorde, at jeg ville søge et nyt arbejde. Det var, at jeg ville finde en balance mellem mine værdier og min lederrolle."

Senest har hun trukket på MPG i håndteringen af coronakrisen.

”Vi står med en fuldstændig ny opgave – en pandemi. Jeg har ansvar for, at flere faggrupper arbejder sammen på en ny måde, og jeg har kunnet bruge undervisningen om forandringsledelse, og hvordan jeg får motiveret medarbejderne gennem sådan en pandemi.”

Se case

Christian Bach Birkshøj fik større forståelse for det politiske niveau med MPG

Pil til højre

Lene Guldagers

uddannelsesforløb

"Det betyder alt at kunne tage fag og så holde en pause, for man skal levere i sin organisation, men også på MPG,” siger hun og tilføjer, at fleksibiliteten dernæst betyder, at man kan vælge fag efter, hvad man aktuelt står med af ledelsesmæssige udfordringer i sin organisation.

se hvordan job og uddannelse hænger sammen

Med værktøjet “Masterplanner” kan du få et overblik over, hvordan MPG kan planlægges, så job og uddannelse hænge sammen. .

Planlæg din egen master

Med værktøjet “Masterplanner” kan du få et overblik over, hvordan din fulde master kan se ud - i den form og i det tempo du har lyst til.

Pil til højre

Kort om 

Lene Guldager

Uddannelse
  • Uddannet sygeplejerske i 1993
  • I 2012 færdiggjorde hun efteruddannelsen Diplom i ledelse
  • Hun afsluttede MPG i 2019
Arbejde
  • I perdioden 1993-2009 var hun basissygeplejerske og souschef på afdelinger på Hvidovre og Glostrup Hospital
  • Efterfølgende har hun været afdelingssygeplejerske frem til 2016 på Nordsjællands Hospital og Hvidovre Hospital
  • Hun blev konstitueret som ledende oversygeplejerske først på Amager Hospital, og sidenhen blev hun ledende oversygeplejerske på Holbæk Sygehus fra 2017-2020
  • I dag er hun ledende oversygeplejerske på Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Andre deltagere på MPG

Relateret artikel
 

Pil til højre

Kontakt os

Bettina Larsen
Head of MPG
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Bettina på: