Christian Bach Birkshøj

Københavns Kommune

MPG skaber gode ledere, ikke kun veluddannede ledere. For man udvikler både sine menneskelige egenskaber og styrker sit faglige grundlag, mener centerchef Christian Bach Birkshøj.

Undervejs i sin MPG gik Christian Bach Birkshøj fra at være botilbudsleder til at være centerchef. Han blev udnævnt til chef for Center for Autisme og Specialpædagogik hos Københavns Kommune, og med sin nye rolle kom han tættere på det politiske niveau. Hans MPG kom derfor til at bære præg af, at han gerne ville øge forståelsen for sin plads i de hierarkier, han nu skulle bevæge sig i.

”Stillingen som centerchef er mere politisk end mine tidligere lederstillinger. MPG-uddannelsen har været med til at perspektivere den rolle, jeg nu står i, og de mekanismer jeg står overfor. Særligt det at navigere i spændet mellem det politiske niveau og frontmedarbejderen,” fortæller han.  

MPG skaber gode ledere, ikke kun veluddannede ledere

Christian Bach Birkshøj, centerchef i Københavns Kommune

Efter 8 år som leder og med en diplomuddannelse i ledelse var en masteruddannelse det naturlige næste skridt i Christian Bach Birkshøjs karriere. Han undersøgte forskellige muligheder, og valget faldt på MPG, fordi uddannelsen bruger det sprog, han møder i den offentlige sektor. Han oplever, at MPG bygger oven på diplomuddannelsen ved at fokusere på for eksempel deltagernes organisatoriske forståelse og det politiske niveau.

”MPG skaber gode ledere, ikke kun veluddannede ledere. Man udvikler sine menneskelige egenskaber og styrker sit faglige grundlag. Og derfor kan MPG-uddannelsen også være med til at udvikle den offentlige sektor, fordi uddannelsen kan perspektivere måden, vi forholder os til ledelse og vores organisation på,” siger han.

Mennesket bag lederen

Inden Christian Bach Birkshøj begyndte på MPG, overvejede han sit udbytte:

”Jeg er ikke universitetsuddannet, og jeg tænkte derfor over, om det at bevæge sig ind på et universitet ville være for højtravende. Jeg blev glædeligt overrasket over, at de tunge tekster og forskningen suppleres af arbejdet med mennesket bag lederen. MPG er et tungt ressourcetræk ved siden af arbejdet. Men jeg er glad for, at jeg tog mig tiden til at fordybe mig i at udvikle min lederrolle,” siger han og tilføjer:

”Uddannelsen løser ikke konkrete problemer, men bidrager med sin tilstedeværelse til, at problemer bliver løst. På samme måde er jeg ikke blevet en bedre leder på grund af MPG. Men med MPG-uddannelsen har jeg kunnet udvikle de egenskaber, jeg i forvejen besidder, og uddannelsen har været med til at skabe et helhedsbillede af mig som leder,” siger han.

Glem ikke, hvor du kommer fra

Christian Bach Birkshøj har arbejdet i Københavns Kommune hele sin karriere.

”Det er en mangfoldig arbejdsplads, men på MPG har jeg mødt ledere fra for eksempel sundhedssektoren, politiet og ministerier, og det har givet mig andre perspektiver på, hvordan ledelse kan se ud. Det har rykket ved min virkelighedsforståelse, og det er meget inspirerende,” siger han og fortsætter:

”Faren ved offentlig ledelser er, at vi nogle gange glemmer, hvor vi kommer fra. Jeg er jo i udgangspunktet leder og ikke længere pædagog. Men det kan derfor også blive meget ledelsestungt. Særligt de dialoger, jeg har haft med deltagere fra sundhedsvæsenet, har inspireret mig. Lægerne og afdelingssygeplejerskerne perspektiverer på en meget fin måde, hvordan man balancerer sin grundfaglighed med den ledelsesmæssige gerning.”

Christian Bach Birkshøj husker sig selv på ikke kun at være administrator – han skal også sætte en faglig retning.

"Det kan blive meget højtravende at være leder. Jeg skal huske, at jeg også skal lede 600 pædagoger i det daglige, og her er det vigtigt at opretholde en sund og fornuftig organisationsforståelse. Det handler for eksempel om at inddrage hele organisationen i lederskabet. Ledelse er ikke noget, jeg gør alene. Det har MPG været med til at sætte fokus på."

Se case

For Kim Kliver blev den sort/hvide tilgang erstattet af nye indsigter

Pil til højre

Christian Bach Birkshøjs

uddannelsesforløb

"Jeg valgte holdforløbet for at følge et tilrettelagt forløb og afslutte uddannelsen på to år. Undervejs oplevede jeg et fagligt fællesskab med de andre deltagere, som jeg kunne genbesøge fag efter fag. Vi lærte hinandens ledelsesmæssige problematikker at kende indgående og kunne spejle os i hinanden. Jeg havde brug for et trygt rum, og derfor er jeg meget glad for, at jeg valgte holdforløbet."

se hvordan job og uddannelse hænger sammen

Med værktøjet “Masterplanner” kan du få et overblik over, hvordan MPG kan planlægges, så job og uddannelse hænge sammen. .

Planlæg din egen master

Med værktøjet “Masterplanner” kan du få et overblik over, hvordan din fulde master kan se ud - i den form og i det tempo du har lyst til.

Pil til højre

Kort om 

Christian Bach Birkshøj

Uddannelse
  • Han er uddannet pædagog i 2010
  • Har afsluttet Diplom i ledelse i 2015
  • I 2020 færdiggjorde han MPG
Arbejde
  • Han blev i 2010 ansat som pædagog i Center for Autisme og Specialpædagogik hos Københavns Kommune
  • Fra 2014-2016 var han afdelingsleder samme sted  
  • Efterfølgende blev han botilbudsleder i centret fra 2016-2019

Andre deltagere på MPG

Ledende oversygeplejerske
Pil til højre
Politiinspektør
Pil til højre
Relateret artikel
 

Pil til højre

Kontakt os

Nanna Grubbe
Programme Manager