Bente Sorgenfrey

Fagbevægelsens Hovedorganisation

Der er i høj grad brug for, at offentlige ledere forsat efteruddannes, mener Bente Sorgenfrey. For både øget digitalisering og klimadagsordenen stiller større krav til ledelse og lederne. MPG kan ifølge hende uddanne lederne til den opgave.

Tag et kig på den offentlige sektor i Danmark. Den er kompetent og har i Bente Sorgenfreys øjne udviklet sig løbende i takt med nye krav og ønsker.

”Det skyldes dygtige medarbejdere, men i høj grad også dygtige ledere. Vi var ikke kommet hertil, hvis ikke lederne var blevet udfordret til at tage en lederuddannelse,” siger hun.

Som næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation kender hun til mange ledere blandt fagbevægelsens 64 medlemsorganisationer, som har taget en lederuddannelse som MPG på CBS. Det er for eksempel ledere blandt sygeplejersker, pædagoger og i politiet.

”Jeg synes i høj grad, MPG kan ruske ved en leders selvforståelse. Og prikke til det, man måske synes, er støbt i beton. Det er helt afgørende, at man på den måde får sparring på sit lederskab, og med MPG tilbydes også en personlig udvikling,” siger Bente Sorgenfrey, der er medlem af MPG’s aftagerpanel, som løbende er med til at udvikle uddannelsen, så den matcher behovet i den offentlige sektor.

Hun mener, at viden baseret på forskning er noget af det væsentligste ved uddannelsen, for det giver en tyngde i uddannelsen og dermed til lederskabet.

”Uddannelsen præsenterer perspektiver på den offentlige sektor. For eksempel hvad det er for en kontekst, der er rundt om den ledelsesfunktion, den enkelte leder har i en daginstitution, en skole, på et hospital eller i et ministerium. Ledelsesopgaven bliver generelt sværere, hvis man ikke har en god forståelse for styring i den offentlige sektor,” siger hun.

Digitalisering og klima skaber nye krav

Der er ifølge Bente Sorgenfrey i høj grad brug for, at ledere fortsat efteruddannes. For den offentlige sektor står over for en stor transition. Det gælder på klimaområdet, der kan udfordre offentlige ledere. Mens hele den digitale omstilling, som coronakrisen yderligere har aktualiseret, også stiller nye krav til lederne og deres måde at lede på.

”Styringen af den offentlige sektor er heller ikke blevet mindre gennem årene. Så det, at ledere skal indgå i styringskæder og lede på tværs, er helt centralt, hvis vi skal kunne levere en ordentlig kvalitet til borgerne også i fremtiden. Ledelse på tværs skal derfor være en naturlig del af en lederuddannelse, og er det da også på MPG,” siger hun.

Efteruddannelse til fremtidens ledere

Inden en medarbejder får bevilget efteruddannelse, har hun et godt råd til, hvad en chef bør overveje:

”Man skal overveje, om man har de rigtige ledere. Om man har dem, man vil satse på i fremtiden. Jeg oplever, at nogle ledere får en lederuddannelse, i håbet om at det løser problemer, der skulle have været løst på anden vis, for eksempel ved en omplacering. Det er ikke en klog tilgang til den enkelte leder eller til uddannelse og kan i sidste ende være lidt spild af midler. Det er derfor afgørende, at man har nogle ledere, som kan være med til at udvikle den offentlige sektor, og som i det arbejde kan have brug for nye værktøjer til gavn for arbejdspladsen.”

Hun oplever også af og til en debat om værdien af efteruddannelse, som i nogle tilfælde fører til, at chefer holder igen med at lade deres ledere tage eksempelvis en masteruddannelse.

”Jeg synes ikke, man skal være særlig tilbageholdende med at sende ledere af sted. For både lederne og arbejdspladsen får et udbytte af en uddannelse som MPG. Jeg har set mange eksempler på, at folk efter en MPG har fået flere kompetencer, og det er til gavn for hele organisationen. Man kan sætte medarbejdere mere fri, i kraft af at man selv er blevet en dygtigere leder,” slår hun fast.

Vælg den rette form

Fordi MPG-uddannelsen kan sammensættes på flere måder, er der ifølge Bente Sorgenfrey muligheder for, at den enkelte organisation kan finde den sammensætning, som gør det muligt for en leder at få en masteruddannelse. MPG kan tages både som et fleksibelt forløb på 2-6 år og som et fasttilrettelagt forløb på 2 1/2 år. Ligesom en leder kan vælge blot enkelte fag, som er relevante her og nu.

”Det er vigtigt at tilrettelægge forløbet, så det bliver enklere for lederen at deltage i uddannelse, men også for den arbejdsplads man forlader, mens man er på uddannelsen,” siger Bente Sorgenfrey.

Se case

Pil til højre

Bente Sorgenfreys

uddannelsesforløb

Ikke relevant for organisationscasen

se hvordan job og uddannelse hænger sammen

Med værktøjet “Masterplanner” kan du få et overblik over, hvordan MPG kan planlægges, så job og uddannelse hænge sammen. .

Planlæg din egen master

Med værktøjet “Masterplanner” kan du få et overblik over, hvordan din fulde master kan se ud - i den form og i det tempo du har lyst til.

Pil til højre

Kort om 

Bente Sorgenfrey

Uddannelse
  • Hun er uddannet pædagog i 1978
  • Har sidenhen efteruddannet sig flere gange. Bl.a. i pædagogisk ledelse og på CBS med efteruddannelsen Master of Public Administration
Arbejde

    

  • Hun er i dag næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation
  • Tidligere har hun været formand for FTF fra 2003 til 2018 og før det forbundsformand for BUPL 
  • Hun er medlem af MPG’s aftagerpanel

Andre deltagere på MPG

Relateret artikel
 

Pil til højre

Kontakt os