9
July
 
2021

Når samskabelsen mellem politikere og borgere øges, må forvaltningen træde tydeligere frem

I Gentofte Kommune er den politiske arbejdsform ændret. Nu udvikler politikerne politik sammen med borgerne i såkaldte opgaveudvalg.

Hvilke krav stiller det til forvaltningen om at genskabe sig selv, når den politiske arbejdsform ændres? Det har Dorte McEwen, chef for Strategi og Analyse i Gentofte Kommune, undersøgt i sit masterprojekt. Nu har hun fået MPG Masterprisen for den bedste opgave blandt sommerens projekter.

Hvad har du undersøgt i dit masterprojekt?

"Idealet for, hvordan den offentlige sektor skal indrette sig, er i disse år præget af New Public Governance – herunder samskabelse. I Gentofte Kommune er den politiske arbejdsform ændret, idet politikerne har skruet ned for arbejdet i de stående udvalg til fordel for at politikudvikle sammen med borgerne i opgaveudvalg, hvor typisk 5 politikere og 10 borgere udarbejder anbefalinger til kommunalbestyrelsen. På den måde kombineres det repræsentative og det deliberale demokrati.

For forvaltningen har det betydet nye måder at arbejde på. I mit masterprojekt undersøger jeg, hvordan forvaltningen skaber mening om sig selv i arbejdet med opgaveudvalg, og hvilke spændinger der opstår  – herunder hvordan arbejdet med opgaveudvalg former forvaltningen som institutionel praksis."

Hvorfor valgte du netop det tema?

"Jeg har været med til at udvikle, implementere og arbejde med opgaveudvalgene de seneste 6 år. Arbejdet med den konkrete praksis og oplevelsen af nogle vedblivende udfordringer gav mig lyst til at træde et skridt tilbage og iagttage, hvordan det er blevet anderledes at være forvaltning. Og hvordan vi kan forstå de udfordringer, vi som forvaltning oplever, at der opstår i arbejdet med opgaveudvalg.

Vi har i arbejdet stort fokus på nye politiker- og borgerroller, ligesom det er dét, som forskningen og medierne typisk fokuserer på. Men tænker forvaltningen anderledes om sig selv? Og hvilken konstitutiv betydning har modellen og forvaltningens måde at forstå sin opgave på? Jeg syntes, der manglede viden om, hvilken betydning det har for de offentlige forvaltningsværdier (værdier i flertal), at der indføres et nyt rationale for offentlig værdiskabelse (værdi i ental) baseret på New Public Governance og samskabelse."

Hvad kan du konkludere på baggrund af projektet?

"Samlet set viser projektet, hvordan forvaltningen i arbejdet med opgaveudvalg må genskabe sig selv som en markant anderledes forvaltning, der formår at omforme sig og få flere logikker og deres forskellige kilder til identitet, legitimitet og autoritet til at spille sammen på nye måder. Forvaltningen håndterer de udfordringer, der opstår, i en både/og tilgang, hvor den igangsætter ekstra aktiviteter for at leve op til flere logikkers værdier, og det forklarer, hvorfor det opleves som krævende både tidsmæssigt og kognitivt at arbejde med opgaveudvalg.

Forvaltningen står i spændingen mellem samskabelsens grundlæggende uforudsigelighed og kravet om at designe en proces, der sikrer, at opgaveudvalget skaber en anbefaling inden for kommissoriets rammer, som kan gøres til virkelighed bagefter i form af en vedtagelse i kommunalbestyrelsen og implementering i forvaltningen. Det fordrer blandt andet anbefalinger, der flugter med tidligere politiske beslutninger og den faglige udvikling, der i forvejen er i gang. Det kan potentielt udgøre en udfordring i forhold til den nyskabelse, som er et af samskabelsens formål. Forvaltningen faciliterer og leder processen på mandat fra det politiske formandskab, fremfor som tidligere at holde sig i baggrunden. Forvaltningen finder nye måder at være garant for faglig kvalitet ved at deltage i dialogen og derigennem klæde politikere og borgere på til opgaven, samtidig med at forvaltningen selv skal lære af borgernes perspektiver. Forvaltningen etablerer opgaveudvalget som fællesskab, samtidig med at forvaltningen må sikre sig, at løsningerne er til glæde for alle borgere i kommunen. I mange af disse omformninger bliver forvaltningens evne til at arbejde med relationer afgørende."

Hvilken betydning kan dit masterprojekt få for din organisation?

"Jeg håber, det kan bidrage til videreudviklingen af vores forvaltningspraksis i arbejdet med opgaveudvalg og måske også i andre sammenhænge, ved at projektets iagttagelser kan være afsæt for fælles refleksion og forsøg med praksis og læring. Desuden håber jeg, at det vil sætte fokus på, at vi har brug for forskellige logikker - at kende og kunne arbejde i og kombinere forskellige meningsuniverser for at skabe forandring. Og at vi kan tale om de spændinger, vi står i – ikke som et billede på utilstrækkelighed og noget, der kan fikses, men som et billede på kompleksitet, og noget der kontinuerligt skal håndteres, og hvor de valg, vi træffer, har betydning for, hvilken forvaltning vi udvikler os til at være."

MPG-uddannelsen udvikler ledere personligt og professionelt. Hvordan har arbejdet med dit masterprojekt bidraget til den udvikling?

"Masterprojektet har for mig som udgangspunkt været en faglig fordybelse, hvor jeg forventede – og har fået – nye faglige indsigter. Samtidig har masterprojektet trukket og samlet læring fra flere moduler på uddannelsen, hvilket har været en fin afrunding på et langt forløb. Undervejs, hvor jeg har analyseret mine interviewpersoners meningsuniverser, har jeg også fået øje på mine egne, og har på den måde også kunnet iagttage og konfrontere mine egne forforståelser og præferencer, hvilket har talt ind i min personlige udvikling. Så selvom jeg har skrevet masterprojektet alene, har jeg alligevel i dialogen med andre fået øje på mig selv."

Download artikel
Et hvidt download ikon
Relateret artikel
19
January
 
2021

Hvad mener vi, når vi siger strategi? Her bør alle strategiprocesser begynde, mener mener centerchef Nicki Olsen fra Rigspolitiet

Pil til højre

Relaterede fag

Pil til højre
Se alle fag