11
July
 
2021

Hvad gør den leder, der siger ”min dør står altid åben"?

Vi har en tendens til at tænke, at ledelse er noget, en person gør. Men jo mere man er leder på distancen, jo mere skal ledelsen virke i systemer og kulturer, mener forsker Anders Raastrup Kristensen.

Anders Raastrup Kristensen har bemærket et skifte i synet på det at arbejde hjemme væk fra kolleger og chefer.  Før pandemien var det forbundet med en arbejdsdag, hvor man fik ro til fordybelse i opgaven og måske bedre kunne få arbejds- og privatliv sammen. Men med coronakrisens nedlukninger blev hjemmearbejdet et vilkår for mange kontoransatte, og de fysiske møder eller dage på kontoret blev pludselig set som en luksus.

Distancen til medarbejderne stiller nye krav til lederen, og det afslører ofte de svagheder, en virksomhed har i ledelsen. For ledelsen handler ikke kun om den synlige leder. Det handler også om de systemer, som den enkelte virksomhed og leder har for ledelsen af medarbejderne. Det mener Anders Raastrup Kristensen, der er lektor på Københavns Universitet og ekstern lektor på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS og blandt andet underviser på MPG.

Han har i mange år forsket i selvledelse og work-life balance. To begreber som coronakrisen særligt har udfordret.

”Corona har været en driver for den digitale transformation i mange virksomheder, fordi mange ledere og medarbejdere var tvunget ud i det meget pludseligt. Selve teknikken har været tilgængelig længe, men pludselig begyndte alle at bruge den intenst og på alle mulige områder. Derfor er det heller ikke tænkt ind i ledelsen på samme måde som den fysiske tilstedeværelse og de fysiske møder,” siger Anders Raastrup Kristensen.

En ny ledelsesrolle

”Hvis du har været vant til at være leder for en gruppe på 10 medarbejdere, hvor man sidder i det samme kontorlandskab eller i nogle kontorer ved siden af hinanden, hvor man hurtigt kan stimle sammen om et fysisk møde, så har der været mange nye rutiner og praksisser, man skal etablere for at få det til at fungere. Hvordan holder man afdelingsmøde? Hvordan holder man MUS-samtale? Og hvordan erstatter man de uformelle samtaler ved kaffemaskinen,” siger Anders Raastrup Kristensen, der ser coronakrisens nedlukning som anledning til som leder at reflektere over sin egen ledelsespraksis.

”Hvad gør den leder, hvor det er en del af lederens praksis at sige: 'Min dør står altid åben'? Og hvad gør lederen, der plejer at tjekker op på medarbejderne ved en rundtur på kontorerne eller de enkelte skriveborde i lokalet? Lederen skal lige pludselig finde nye anledninger til at banke på døren. Og dermed skal man til at opfatte sin egen ledelsesrolle på en anden og ny måde. Man skal måske være mere aktiv som leder i forhold til at opsøge medarbejderne. Man skal måske også være mere struktureret i forhold til at få snakket med alle medarbejderne. Det er på distancen nemmere som medarbejdere at gå under radaren, fordi man måske selv har lyst til det, eller fordi man som leder glemmer dem. Det er noget, man bliver nødt til at arbejde med i forhold til sin ledelse på distancen – både under coronakrisen men også i et arbejdsliv der udvikler sig mod i højere grad at være på distancen.”

Se på din praksis som leder

Anders Raastrup Kristensen mener, at coronakrisen og ledelsen på distancen er afslørende for, om den enkelte leder ser sit lederskab, som noget han som leder skal udøve i forhold til den enkelte medarbejder, eller om ledelsen fungerer i et system.

”Systemerne kan eksempelvis være, om og hvordan, man forstår sin opgave og om afgrænsningen af den enkeltes opgave. Eller det kan være, hvordan vi i virksomheden træffer beslutninger, eller hvor mange man er i et projektteam. Alle mulige ting skal man have lagt ned i strukturer og systemer. Men rigtig mange arbejdspladser har ikke de systemer. I den situation skal lederen gentænke alle sine rutiner og vaner og udfordre det. Hvis du ikke er den leder, der er superstruktureret, og der har været en grund til, at du ikke har lagt din ledelse i system, så er der pludselig en meget stor opgave, som skal håndteres. Passiv ledelse fungerer dårligt, når medarbejderne er på distancen. Så er det op til medarbejderne at opsøge dig. Men hvordan skal medarbejderne finde de huller, hvor du som leder praktiserer din ledelse?” spørger Anders Raastrup Kristensen og svarer selv med et råd til lederen, der skal lede på distancen.

”En helt konkret øvelse for den enkelte leder kan være at tegne på et stykke papir og lave et overblik over hvornår og ved hvilke anledninger, jeg til daglig leder. Se på dem og tænk over hvilke er i spil og hvilke er inaktive på distancen? Er de inaktive anledninger vigtige, og hvordan får jeg dem i spil? Og hvordan er det, jeg forstår min ledelsesopgave, når jeg både skal lede medarbejdere og lede opad. Fokusér på de enkelte områder, der er vigtige. Er det afdelingsmøder, så brug tid på det.”

Passiv ledelse fungerer dårligt, når medarbejderne er på distancen. Så er det op til medarbejderne at opsøge dig.

Anders Raastrup Kristensen, ekstern lektor

Han råder lederen til at inddrage medarbejderne, så man løbende får evalueret, om det fungerer.

”Spørg helt enkelt hvordan det går. Spørg hvad der skal til for, at medarbejderens arbejdsstrategi kan fungere og lav hyppigere og mere systematiske check-in med med-arbejdere, som arbejder hjemme. Afstem sammen med medarbejderen forventningerne til, hvilke opgaver vedkommende er ansvarlig for, og hvordan opgaverne skal prioriteres. Husk også at give plads til uformel kommunikation,” siger Anders Raastrup Kristensen.

Kan få betydning efter krisen

Netop det sociale og den uformelle kommunikation mellem medarbejderen er svært at opbygge og holde ved lige på distancen. Her er det ifølge Anders Raastrup Kristensen især mellemlederne, som mister den vigtige fornemmelsen af, hvad der egentlig rører sig på arbejdspladsen.

Men medarbejderne kommer også til at mangle historier om fællesskabet og hinanden. Man får ikke rigtig noget socialt ud af et online møde med mange deltagere. Og det betyder i følge Anders Raastrup Kristensen at man må være klar på at eksperimentere med nye initiativer frem for blot at erstatte de fysiske møder med online møder. Se på formålet med mødet, råder han. Så er det måske bedre med flere små møder, at mødes og gå en tur, eller at mødes i haven hos en af medarbejderne.

”Det er både leder og medarbejdere, der skal arbejde med, at det bliver en kultur. Sørg for at medarbejderne melder ind, hvis der er noget, der skal laves om. Brug tid på det,” siger Anders Raastrup Kristensen, der slutter med et godt råd til lederen, der måske ser nedlukningen som en ekstra opgave, der snart er værdiløs.

”Brug anledningen til at se på din ledelse generelt. Se det som mere end blot ledelse under nedlukningen. Kig på hvordan du opbygger systemer. Så kan det få stå betydning for din ledelse – også efter krisen.”

Fem gode råd til lederen der leder på distancen

  1. Få et overblik over hvornår og ved hvilke anledninger, du til daglig leder. Se på dem og tænk over hvilke er i spil og hvilke er inaktive på distancen? Er de inaktive anledninger vigtige, og hvordan får jeg dem i spil? Arbejd med det, der er vigtigt for din ledelse.
  2. Spørg medarbejderne hvad der skal til for, at deres arbejdsstrategi kan fungere og lav hyppigere og mere systematiske check-in med medarbejdere, som arbejder hjemme.
  3. Afstem sammen med medarbejderen forventningerne til, hvilke opgaver vedkommende er ansvarlig for, og hvordan opgaverne skal prioriteres.
  4. Giv plads til den uformelle kommunikation. Se på om I skal mere end blot at ændre møderne til digitale møder. Måske er det bedre med flere små møder, at mødes og gå en tur, eller at mødes i haven hos en af medarbejderne.
  5. Eksperimenter med nye løsninger. Sørg for at få feedback på jeres nye måder at tilrettelægge arbejdet.

Download artikel
Et hvidt download ikon
Relateret artikel
24
February
 
2020

Ambitionen om, at digitalisering skal effektivisere arbejdet, stemmer ikke altid overens med mængden af nye opgaver, som opstår i kølvandet på automatiseringen

Pil til højre

Relaterede fag

Pil til højre
Se alle fag