6
February
 
2022

Det kræver mere end strøm at holde forbindelsen

Coronakrisen har sendt mange offentlige ledere på et crash course i at lede på distancen igennem digitale teknologier. Men det er uklart, hvad man præcist skal gøre for at lykkes.

Digital distanceledelse har været en vigtig disciplin for en del offentlige ledere i en årrække pga. udflytninger af arbejdspladser, områdeorganisering og ledelsesstrukturer med én leder af flere matrikler. Coronakrisen har pludselig gjort det til en disciplin for de mange, og hvis vi ser frem i tiden efter corona, er der intet, der tyder på, at digitaliseringen af offentlige organisationer vil aftage.

Det er ikke nogen let opgave, lederne står over for. Adspurgt om, hvilke lederroller de oplever som særligt vanskelige, påpeger ledere i en undersøgelse i en dansk kommune, at de er markant mere udfordrede på digital distanceledelse end på andre typer ledelsesadfærd.

Ud fra en interviewundersøgelse belyser ledelsesforskerne Caroline Howard Grøn og Mathilde Winsløw fra Aarhus Universitet, hvilke muligheder og udfordringer offentlige ledere oplever, når de interagerer med deres medarbejdere digitalt på distancen. På den baggrund har de udviklet en ny konceptualisering af digital distanceledelse.

De argumenterer for, at tre typer ledelsesadfærd tilsammen kan håndtere de muligheder og udfordringer, lederne oplever:

- styrkelse af digitale kompetencer

- tilrettelæggelse af rutiner

- italesættelse af normer for digital interaktion på distancen.

Læs artiklen
Et hvidt download ikon
Relateret artikel
11
July
 
2021

Vi har en tendens til at tænke, at ledelse er noget, en person gør. Men jo mere man er leder på distancen, jo mere skal ledelsen virke i systemer og kulturer, mener forsker Anders Raastrup Kristensen.

Pil til højre

Relaterede fag

Pil til højre
Se alle fag