Styrk din fremtidssans

Bæredygtig ledelse

At lede det uforudsigelige handler om at være åben for tusindvis af indtryk og om at være i det tvetydige uden straks at ville finde en kendt, simpel løsning, mener MPG-vejleder Christa Breum Amhøj

Pil til højre

Master of Public Governance, Copenhagen Business School

master for offentlige ledere

Se alle fag
Se alle fag

Kommende events

Debat- og infomøde
Pil til højre
Kommende event
Ikke flere pladser
dato ikke fastlagt

Om MPG

 • Mulighed for at designe din egen masteruddannelse.
 • Fleksibilitet til løbende at implementere færdigheder i dit arbejde.
 • Fokus på at udvikle dit personlige lederskab.
 • Mulighed for at udbygge netværk og etablere nye relationer til ledere fra hele den offentlige sektor.
Design din egen masteruddannelse

I spændingsfeltet mellem politikere, borgere og forskellige professioner håndterer offentlige ledere komplekse problemstillinger. Det kræver både omtanke og handling. Derfor udbyder Copenhagen Business School masteruddannelsen Master of Public Governance, hvor vi uddanner ledere, som er reflekterede og handlekraftige.

På MPG sætter du retningen for din egen master, ligesom du bliver rustet til at sætte retning for hele samfundet.

Pil til højre

Mød deltagerne på MPG

Tilpas din master til dit arbejdsliv

Fleksibelt forløb 2-6 år

En række af røde forkanter, der illustrerer at masteren kan have et fleksibelt forløb.

Tag din master over 2-6 år. Du planlægger dine fag løbende for det kommende semester.

Fast forløb -2 1/2 år

Tag din master på et fast hold med et planlagt forløb. Du skal forvente at bruge 20 timer om ugen.

Enkeltfag

Tag ét eller flere fag. Senere kan du bestemme, om du vil gøre det til en del af en hel master.

Optagelse

For at blive optaget på MPG skal du opfylde vores adgangskrav i forhold til uddannelsesniveau og ledelseserfaring. Det gælder både, hvis du søger om optagelse på MPG fleksibelt forløb, MPG fast forløb eller på et enkeltfag.

Ansøg
Optagelseskrav
 • Minimum 2 års erfaring med ledelsesmæssige opgaver
 • Uddannelse svarende til bachelor, professionsbachelor eller diplomuddannelse

Til arbejdsgiveren

Når ledere uddanner sig, skaber det værdi - både for den enkelte og hele organisationen.

Pil til højre
Værdi for arbejdspladsen
 • Du får en leder, som med MPG'en kan sætte retning for sit eget lederskab, organisationen og samfundet
 • Deltagerne udvider deres netværk
 • MPG'en består af 30 forskellige fag, som løbende fornyes, så du og din leder kan vælge dem, der knytter sig til aktuelle opgaver i organisationen
Job og uddannelse på samme tid
 • Fag og forløb på MPG er fleksible
 • Hvert halvår vælger deltagerne fag for det kommende semester, så fagene matcher opgaver i organisationen
 • Deltagerne fordyber sig i konkrete udfordringer fra arbejdspladsen. Det gør undervisningen relevant og sikrer et højt udbytte